Tổng cục nói 225.000 cử nhân thất nghiệp, Đoàn Thanh niên muốn kiểm tra thêm

VietTimes -- Theo Tổng Cục thống kê, quý 1-2016, cả nước có 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Tuy nhiên, theo đề nghị của Trung ương Đoàn, Bộ LĐTBXH đã đồng ý để Trung ương Đoàn cùng Bộ tổ chức khảo sát, thống kê số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, để có giải pháp khắc phục tình trạng này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, Trung ương Đoàn đã có văn bản đề xuất Bộ LĐTBXH đồng ý để Đoàn Thanh niên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ LĐTBXH, Bộ GDĐT và Tổng Cục thống kê tổ chức khảo sát, thống kê thất nghiệp của số các cử nhân, kết quả thu được sẽ sử dụng làm cơ sở để xây dựng và triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng này.

Lý do, theo Trung ương Đoàn, số liệu thống kê do các cơ quan chức năng công bố cho thấy tình trạng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt là lao động có trình độ cao đẳng, đại học thất nghiệp sau khi ra trường có xu hướng tăng trong những năm qua, và hiện đang tạo áp lực lớn đối với xã hội và sự phát triển của đất nước.

Cũng theo Trung ương Đoàn, quan niệm và số liệu về thất nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp chưa thống nhất, thiếu số liệu thất nghiệp theo ngành nghề, lĩnh vực, địa phương… Do đó khó đề xuất được những giải pháp phù hợp để giải quyết tình trạng này.