Tổng công ty Sông Đà đính chính thông tin về lô trái phiếu mệnh giá 1.250 tỷ đồng

VietTimes -- Sau khi VietTimes đăng tải bài viết Về lô trái phiếu mệnh giá 1.250 tỷ đồng của Tổng công ty Sông Đà, trong đó phản ánh nội dung thông tin chưa đồng nhất về việc Tổng công ty Sông Đà (Sông Đà) từng phát hành lô trái phiếu có mệnh giá 1.250 tỷ đồng cho Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC), ngày 29/11/2017, Sông Đà đã có công văn số 1861/TCT-TCKT gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đính chính thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

Tổng công ty Sông Đà đính chính thông tin về lô trái phiếu mệnh giá 1.250 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tổng công ty Sông Đà đính chính thông tin về lô trái phiếu mệnh giá 1.250 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo đó, ngày 14/11/2017, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà đã có văn bản số 27/BCĐ ngày 13/11/2017 kèm theo toàn bộ Hồ sơ đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định tới HNX.

Ngày 24/11/2017, HNX đã thực hiện Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đấu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà đính kèm theo các tài liệu có liên quan.

“Tuy nhiên, trong hồ sơ công bố thông tin đấu giá bán cổ phần lần đầu có nội dung trình bày thiếu thông tin. Về nội dung này, Tổng công ty Sông Đà đã làm việc với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội”, phía Sông Đà cho biết.

Bằng văn bản này, Sông Đà đã xin đính chính thông tin và đề nghị HNX thực hiện thông báo đính chính, liên quan đến nội dung “Trái phiếu thường, có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1.250.000.000.000 VND phát hành cho Công ty Cổ phần tài chính Sông Đà để bổ sung vốn kinh doanh” tại mục 20b. Vay dài hạn (trang 51), trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015; Và mục 19b. Vay dài hạn (trang 52) trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015.

Theo đó, ngày 29/11/2017, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội đã có Công văn số 2.0009/18/CV-AC gửi Tổng Công ty Sông Đà về việc đính chính thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

Nội dung thông tin đính chính, bổ sung là: “Trái phiếu thường, có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1.250.000.000.000 VND phát hành để bổ sung vốn kinh doanh”. Có nghĩa rằng, SDFC không phải là trái chủ duy nhất của lô trái phiếu mệnh giá 1.250.000.000.000 VND của Sông Đà tại thời điểm đầu năm 2015.

Đồng thời, tại Công văn số 2.0009/18/CV-AC, đơn vị kiểm toán cũng thông tin tường minh và đầy đủ về các trái chủ sở hữu lô trái phiếu mệnh giá 1.250.000.000.000 VND của Sông Đà tại thời điểm đầu năm 2015.

Cụ thể, có 9 trái chủ sở hữu các trái phiếu Sông Đà với quy mô khác nhau tại thời điểm trên, gồm: CTCP Bảo hiểm Quân đội (50 tỷ đồng); SDFC (40 tỷ đồng); Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (80 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (30 tỷ đồng); Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (50 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (500 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (300 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (100 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (100 tỷ đồng).

Về lý do đính chính, bổ sung, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội, nêu rõ là “do trình bày thiếu thông tin”.

“Văn bản này là một bộ phận hợp thành và đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015”, tổ chức kiểm toán nhấn mạnh.

Trao đổi với VietTimes, đại diện Tổng Công ty Sông Đà cho biết việc trình bày thiếu thông tin là một sơ suất đáng tiếc. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận phản ánh từ VietTimes, Tổng công ty đã ngay lập tức rà soát, đối chiếu, để kịp thời đính chính, cung cấp các thông tin trung thực, đầy đủ nhất tới nhà đầu tư và thị trường.

“Tổng công ty Sông Đà luôn ý thức cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực nhất tới nhà đầu tư và thị trường, phục vụ tốt nhất cho công tác IPO diễn ra thuận lợi và thành công”, vị này khẳng định./.