Tồn kho bất động sản đã hoàn thành của Novaland giảm mạnh trong nửa đầu 2019

VietTimes -- Giá trị bất động sản xây dựng đã hoàn thành (bất động sản để bán) của Novaland đạt 7.093 tỷ đồng, giảm 4.778,8 tỷ đồng so với đầu năm và 2.265,9 tỷ đồng so với cuối Quý 1/2019.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Mã CK: NVL) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2019 với doanh thu thuần trong kỳ đạt 3.134,7 tỷ đồng, tăng trưởng 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu của NVL đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của NVL trong Quý 2/2019 đạt 510,4 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2018. Theo giải trình của NVL, nguyên nhân chủ yếu là do chi phí tài chính và chi phí phân bổ lợi thế thương mại tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh lũy kế nửa đầu năm 2019 của NVL vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với lợi nhuận ròng ghi nhận đạt 792 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu của Novaland trong nửa đầu năm 2019 (Nguồn: NVL)
Cơ cấu doanh thu của Novaland trong nửa đầu năm 2019 (Nguồn: NVL)

Tính đến ngày 30/6/2019, quy mô tổng tài sản của NVL đạt 74.792 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khoản mục hàng tồn kho ghi nhận đạt 41.645,7 tỷ đồng, chiếm 55,68% và tăng 26,8% so với đầu năm 2019.

Hàng tồn kho gia tăng chủ yếu đến từ những bất động sản đang xây dựng, đạt 34.412 tỷ đồng. Ở chiều hướng ngược lại, bất động sản xây dựng đã hoàn thành (bất động sản để bán) đạt 7.093 tỷ đồng, giảm 4.778,8 tỷ đồng so với đầu năm và 2.265,9 tỷ đồng so với cuối Quý 1/2019.

NVL cho biết giá trị hàng tồn kho được sử dụng để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay là 9.402 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với ngày 31/12/2018.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ của NVL đạt 52.594 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với quy mô vốn chủ sở hữu. Trong đó, tông các khoản vay ngắn hạn và dài hạn đạt 27.840 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm./.