Thủ tướng quyết định kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 18/1/2024, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - bị kỷ luật khiển trách, do ông Thanh vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương) đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1326-QĐ/UBKTTW ngày 30/11/2023 của UBKT Trung ương.

Theo Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 18/1/2024, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - bị kỷ luật cảnh cáo, do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1328-QĐ/UBKTTW ngày 30/11/2023 của UBKT Trung ương.

Theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 18/1/2024, ông Đinh Văn Thu - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - bị kỷ luật cảnh cáo, do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1327-QĐ/UBKTTW ngày 30/11/2023 của UBKT Trung ương.

Tại Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 18/1/2024, Thủ tướng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Khánh Toàn - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1329-QĐ/UBKTTW ngày 30/11/2023 của UBKT Trung ương.

Tại Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/1/2024, Thủ tướng thi hành kỷ luật kỷ luật xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đình Tùng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - do ông Tùng có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1066-QĐNS/TW ngày 21/12/2023 của Ban Bí thư.

Các quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/1/2024.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 33, UBKT Trung ương đã xem xét và kết luận: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch; quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các cá nhân: ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Văn Thu - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trách nhiệm cũng thuộc về các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang; Huỳnh Khánh Toàn - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Tùng - nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Thanh Hồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Phú - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT; Lê Ngọc Tường - Giám đốc Sở Ngoại vụ, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế; Thân Đức Sửu - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT; Trần Bá Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Xét tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Tường và ông Nguyễn Văn Văn.

Thi hành kỷ luật Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với ông Thân Đức Sửu và cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Thi hành Cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng ủy Sở KH&ĐT nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng ủy Sở Xây dựng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và thi hành cảnh cáo đối với các ông: Đinh Văn Thu, Nguyễn Hồng Quang, Huỳnh Khánh Toàn, Nguyễn Phú, Trần Thanh Hà.

Bên cạnh đó, UBKT Trung ương thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông Lê Trí Thanh, Mai Văn Mười, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Bá Tú.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các cá nhân ông Phan Việt Cường, Trần Văn Tân, Trần Đình Tùng.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.