Thêm 6 doanh nghiệp xin góp vốn điều tra vàng gốc ở Quảng Nam

VietTimes -- Theo công bố của Bộ TNMT, đã có thêm 6 doanh nghiệp đề nghị tham gia góp vốn đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản vàng gốc và các khoáng sản đi kèm tại 8 khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, danh tính các doanh nghiệp không được công bố.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, 8 khu vực được doanh nghiệp đề nghị tham gia điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản vàng gốc bao gồm: xã Tư, huyện Đông Giang; xã Trà Leng, huyện Nam Trà My; xã Đăk Pring huyện Nam Giang; xã Trà Nú huyện Bắc Trà My; Phước Năng-Phước Mỹ huyện Phước Sơn; khu vực Khâm Đức, huyện Phước Sơn; Phước Sơn-Trà My, huyện Phước Sơn; khu vực Nước Vin xã Trà Gác, huyện Bắc Trà My.

Tỉnh Quảng Nam là địa phương có hai doanh nghiệp được khai thác mỏ quặng vàng Bồng Miêu và Phước Sơn đang nợ thuế hơn 300 tỷ đồng và đã bị dừng hoạt động. Chỉ sau khi có cam kết bảo lãnh trả nợ thuế của ngân hàng, thì hai doanh nghiệp này mới hoạt động trở lại và hiện đã thực hiện trả được khoảng 50% nợ thuế 

Tình hình nợ thuế trong khai thác vàng của các doanh nghiệp tại Quảng Nam khiến Chính phủ đã phải có công văn nhắc nhở, yêu cầu làm rõ.

Sau đó, Bộ TNMT đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo lập báo cáo tất cả các vấn đề liên quan tới công tác quản lý khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh này trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị về các biện pháp quản lý khoáng sản nói chung và quặng vàng nói riêng.