Thêm 244 tên thực phẩm chức năng dành cho trẻ em phải kê khai giá

VietTimes -- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công bố thêm danh sách 244 thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá trong năm 2019.
Người dân lựa chọn sữa bột cho trẻ tại siêu thị
Người dân lựa chọn sữa bột cho trẻ tại siêu thị

Một số sản phẩm quen thuộc với nhiều gia đình được Cục đưa vào danh sách như: Lascto Enzyme 8+ Plus, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Probiotos, Ngậm ho Curmin mật ong - chanh ô mai,...

Toàn bộ 244 sản phẩm phải được kê khai giá, công bố kê khai giá theo Thông tư 22 của Bộ Y tế ban hành năm 2018. Độc giả quan tâm có thể tải danh sách thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá tại đây.

Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử danh mục các sản phẩm phải kê khai giá, cập nhật định kỳ hằng tháng đối với các sản phẩm đã được Cục cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm; hoàn thành việc đăng tải danh sách các sản phẩm cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (còn hiệu lực) hoặc giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trước 1/10, theo quy định của Thông tư số 22.

Cũng theo Thông tư, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá gồm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Thông tư không áp dụng đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc trường hợp bình ổn giá đã được quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Cơ quan quản lý nhà nước có thầm quyền phải công khai danh sách trên trang thông tin điện tử của cơ quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.