Thanh tra định kỳ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

TheoTập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra một số hoạt động tại TKV giai đoạn 2010-2015. Đây là chương trình thanh tra định kỳ5 năm một lần với các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra định kỳ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Theo quyết định, nội dung thanh tra sẽ đề cập đến việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc sử dụng vốn tài sản của Nhà nước tại TKV gồm công ty mẹ Tập đoàn và các Tổng Công ty về tình hình đầu tư tài chính, quản lý các dự án đầu tư, quản lý đất đai, kết quả sản xuất kinh doanh, sử dụng quỹ sắp xếp lại doanh nghiệp...

Việc thanh tra các đơn vị thành viên, căn cứ thanh tra tại công ty mẹ sẽ quyết định yêu cầu cần thanh tra tại các đơn vị trực thuộc để xác minh, làm rõ.

Việc thanh tra được áp dụng theo quy định quyền hạn trách nhiệm của các thành viên đoàn thanh tra theo các quy định và quy chế của Thanh tra Chính phủ đã ban hành.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ đánh giá ưu, khuyết điểm trong tổ chức bộ máy, công tác tái cơ cấu, sử dụng nguồn vốn, quản lý đầu tư... giúp chính phủ đánh giá toàn diện các hoạt động của các Tập đoàn kinh tế nhà nước để có giải pháp điều hành phù hợp. Báo cáo kết luận và xử lý vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật.

Thời gian thanh tra 75 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ. Đoàn sẽ chia làm 2 tổ công tác triển khai công việc ngay buổi chiều cùng ngày sau buổi công bố.

Theo TKV