Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Exchange) sẽ nắm giữ 100% vốn của HNX và HoSE, có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Exchange) theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Theo đó, Vietnam Exchange có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán độc lập... Công ty có tên viết tắt là VNX, trụ sở chính tại Hà Nội, nắm giữ 100% vốn điều lệ của HNX và HoSE. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2021.

Vietnam Exchange có nhiệm vụ chính là xây dựng và ban hành các quy chế niêm yết, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin; quản lý, giám sát 2 Sở HNX và HoSE...

Sau khi Vietnam Exchange ra đời, HNX sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật. Còn HoSE sẽ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và các loại chứng khoán khác.

Ngoài ra, 2 sở này cũng có chung một số nhiệm vụ khác như giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán, hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết; đầu tư phát triển hệ thống công nghệ, phát triển sản phẩm mới; tạm ngừng, đình chính giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường; chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; cung cấp dịch vụ đấu giá, đấu thầu…