Techcombank và ACB phát hành trái phiếu nhiều hơn cả trong tháng 9/2019

VietTimes -- Nhóm Ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo trong số hơn 19.416,8 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành trong tháng 9/2019, mức lãi suất bình quân 6,71%. Doanh nghiệp bất động sản chỉ còn chiếm tỷ trọng 4,97% trong tổng giá trị trái phiếu phát hành.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Số liệu được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố cho thấy, trong tháng 9/2019, đã có 19.416,8 tỷ đồng trái phiếu được phát hành bởi 28 doanh nghiệp, thông qua 46 đợt.

Số đợt phát hành trái phiếu chỉ chiếm gần 48% số đợt đã đăng ký. Nếu xét về giá trị phát hành, số trái phiếu thực hiện phát hành thành công chỉ chiếm 59,13% tổng giá trị trái phiếu đăng ký trong tháng 9/2019.

Xét về kỳ hạn, phần lớn lượng trái phiếu phát hành có kỳ hạn 3 năm, lãi suất bình quân là 7,14%/năm. Trong khi đó, số trái phiếu phát hành 1 - 2 năm đạt hơn 3.419 tỷ đồng nhưng có lãi suất bình quân từ 7,64 - 8,3%/năm.

Xét về quy mô phát hành theo loại hình doanh nghiệp, nhóm ngân hàng vẫn chiếm chủ đạo với hơn 14.131 tỷ đồng trái phiếu, tương ứng với tỷ trọng 72,78%. Lãi suất phát hành bình quân của nhóm ngân hàng vẫn ở mức thấp nhất, đạt 6,71%. Kỳ hạn phát hành bình quân là 3,57 năm.

Trong số các ngân hàng phát hành trái phiếu trong tháng 9/2019, nổi bật hơn cả là đợt phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Tiếp đến là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với 2 đợt phát hành trái phiếu có tổng giá trị lên tới 2.600 tỷ đồng. Số trái phiếu này có kỳ hạn từ 2-3 năm.

Techcombank và ACB phát hành trái phiếu nhiều hơn cả trong tháng 9/2019 ảnh 1

Ở nhóm doanh nghiệp bất động sản, giá trị trái phiếu phát hành chỉ đạt 965 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,97%, giảm mạnh so với tháng 8/2019. Mức lãi suất bình quân cho lĩnh vực này là 8,07%/năm, kỳ hạn bình quân đạt 2,21 năm.

Nhóm doanh nghiệp khác phát hành được hơn 3.907 tỷ đồng trái phiếu, chiếm tỷ trọng 20,12% và cũng là nhóm có mức lãi suất trái phiếu phát hành bình quân cao nhất, đạt 9,66%/năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, đã có 151 doanh nghiệp huy động vốn qua kênh trái phiếu, với tổng giá trị phát hành đã 179.084,9 tỷ đồng./.