Tập đoàn ăn nên làm ra, các sếp Hòa Phát “bội thu” thù lao, tiền thưởng

VietTimes -- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa ban hành Nghị quyết số 02/NQHP-2018 thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Chủ tịch Trần Đình Long là người quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể. (Ảnh: Internet)
Chủ tịch Trần Đình Long là người quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể. (Ảnh: Internet)

Theo đó, năm 2018, HPG đặt mục tiêu doanh thu toàn tập đoàn ở mức dự kiến 55.000 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn dự kiến 8.050 tỷ đồng - cao hơn 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2007.

Cũng tại Nghị quyết, HĐQT HPG đã thông qua phương án trích lập cá Quỹ năm 2017 và đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2018 đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Về tình hình trích lập các quỹ Dự phòng Tài chính và Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017, trong số 8.015 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế ghi nhận trong năm, HPG đã trích lập 581 tỷ đồng vào các quỹ. Cụ thể, 400 tỷ đồng (5% lợi nhuận sau thuế) cho Quỹ đầu tư phát triển; 80 tỷ đồng Thù lao HĐQT (1% x Lợi nhuận sau thuế); 101 tỷ đồng Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm). Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ là 7.434 tỷ đồng.

Hiện, HĐQT HPG có 9 thành viên, gồm Chủ tịch Trần Đình Long; 3 Phó Chủ tịch: Doãn Gia Cường, Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Tuấn Dương; 5 thành viên: Hoàng Quang Việt, Nguyễn Ngọc Quang, Tạ Tuấn Quang, Hans Christian Jacobsen, Nguyễn Việt Thắng.

Như vậy, với mức trích thù lao HĐQT dự kiến là 80 tỷ đồng, bình quân mỗi thành viên trong HĐQT HPG sẽ nhận được ngót 9 tỷ đồng (740 triệu đồng/người/tháng). Tất nhiên, đây là kết quả của một phép tính bình quân gia quyền, cào bằng thù lao của tất cả các thành viên HĐQT – không tính chức vụ và cương vị quản lý.

Tương tự, với 101 tỷ đồng trích lập cho Quỹ khen thưởng Ban điều hành, thì các sếp trong Ban Tổng Giám đốc HPG cũng sẽ có một năm êm ấm. Mức thưởng mà các lãnh đạo này được nhận, khả năng cũng không thua gì mức thù lao dành cho các thành viên HĐQT.

Hiện Ban Tổng Giám đốc HPG có 4 thành viên, gồm Tổng Giám đốc Trần Tuấn Dương, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thảo Nguyên và Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Phạm Thị Kim Oanh. Tất nhiên phải hiểu rằng số tiền 101 tỷ đồng này sẽ không chỉ dành riêng cho 4 thành viên Ban Tổng Giám đốc tập đoàn, mà còn có phần của các lãnh đạo trong ban điều hành các công ty thành viên.

Theo phương án trích lập các quỹ năm 2018 mà HĐQT HPG đề xuất, tập đoàn này sẽ vẫn giữ mức trích tối đa cho thu lao hội đồng quản trị vẫn là 1% lợi nhuận sau thuế; và Quỹ khen thưởng Ban điều hành CTCP Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

HĐQT HPG cũng đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.

Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn đặt ra cho năm 2018 là 8.050 tỷ đồng, dự kiến các sếp HPG sẽ tiếp tục nhận được những khoản thưởng kếch xù. Dĩ nhiên là với điều kiện, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục ấn tượng.

Các cổ đông của HPG hẳn cũng không phải cảm thấy tiếc về sự mạnh tay của tập đoàn trong chi chi thưởng, chi thù lao cho các lãnh đạo. Bởi lẽ, với kết quả hoạt động tốt của tập đoàn, chính họ sẽ là người được lợi.

Thực tế, tại Nghị quyết số 02/NQHP-2018 vừa ban hành, HĐQT HPG đã đề xuất ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm 2017, với tỷ lệ chi trả lên tới 40%, thười gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý III/2018. Các cổ đông HPG hẳn còn vui nữa khi HĐQT tập đoàn muốn lựa chọn hình thức chi trả là “toàn bộ bằng cổ phiếu”; Bởi thị giá HPG đã vượt rất xa mệnh giá nên chi trả bằng cổ tức sẽ có lợi hơn nhiều. Nhất là khi cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

Cũng tại Nghị quyết, HĐQT HPG đề xuất thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến ở mức 30% - “đuối” hơn đáng kể so với năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của HPG dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/03/2018 tại Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera./.