Tạm ứng tiền sử dụng đất đô thị Gia Lâm để hoàn vốn cho dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

VietTimes -- Trong khi chưa bố trí được vốn ngân sách Trung ương theo quy định, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục để Thành phố Hà Nội tạm ứng vốn từ tiền sử dụng đất Khu đô thị Gia Lâm, sau đó ngân sách Trung ương sẽ bố trí hoàn trả.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc nhận tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị Gia Lâm để hoàn vốn cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Được biết, việc hỗ trợ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều cơ chế hỗ trợ do dự án này chưa được thực hiện, bao gồm:  việc chuyển các khoản vay nước ngoài sang hình thức vốn góp của nhà nước; hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất. Vấn đề này khiến cho dự án gặp nhiều khó khăn trong phương án hoàn vốn.

Mặt khác, Bộ Chính trị đã có kết luận tại Thông báo số 6726-CV/VPTW ngày 25/5/2018 của Văn phòng Trung ương, giao Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ bố trí ngân sách Nhà nước cấp đủ những khoản thuộc trách nhiệm của ngân sách theo cam kết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc sớm giải quyết các khoản hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết, tuy nhiên, cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xin ý kiến Thường trực Chính phủ để chỉ đạo thực hiện.

Phó Thủ tướng giao Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) căn cứ ý kiến các Bộ hoàn thiện lại tờ trình. Trong đó, lưu ý về khoản tiền sử dụng đất Khu đô thị Gia Lâm.

Cụ thể, Luật ngân sách nhà nước năm 2002 và năm 2015 đều quy định tiền sử dụng đất ngân sách địa phương được hưởng 100%. Đồng thời, theo Luật đầu tư công, việc hỗ trợ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc trách nhiệm của ngân sách Trung ương.

Do đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư PPP; phần hỗ trợ không tính vào phương án thu hồi vốn của Nhà đầu tư.

Trong khi chưa bố trí được vốn ngân sách Trung ương theo quy định nêu trên, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục để Thành phố Hà Nội tạm ứng vốn từ tiền sử dụng đất Khu đô thị Gia Lâm, sau đó ngân sách Trung ương bố trí hoàn trả.

Về việc chuyển nhượng vốn góp và quyền góp vốn của Vidifi, Phó Thủ tướng đã giao cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) với trách nhiệm của người đại diện vốn của Vidifi, phân tích kỹ điểm lợi và tính khả thi của các phương án (thoái vốn hay không thoái vốn) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về chủ trương.

Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng vốn góp và quyền góp vốn của Vidifi phải theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Điều lệ của Vidifi và pháp luật có liên quan, trên nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch.

Trên cơ sở Tờ trình được Vidifi hoàn thiện, VPCP sẽ lấy ý kiến các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép họp Thường trực Chính phủ để xem xét, quyết định./.