Tái cơ cấu EVN phải đáp ứng yêu cầu thị trường bán điện cạnh tranh

Thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai Đề án tái cơ cấu Tập đoàn theo chỉ đạo của Chính phủ, tập trung vào công tác thoái vốn và cổ phần hóa với nhiều giải pháp thực hiện.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)


Tái cơ cấu EVN trên nguyên tắc phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho nền kinh tế quốc dân, không ảnh hưởng xấu đến các khách hàng và đối tác, không tăng thêm các chi phí và giảm thiểu phát sinh các đầu mối quản lý trung gian.

Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Dương Quang Thành, Chủ tịch EVN xung quanh vấn đề này.

- Xin ông cho biết lộ trình tái cơ cấu Tập đoàn trong giai đoạn 2012-2015 đã được EVN triển khai như thế nào?


- Ông Dương Quang Thành: Chúng tôi đã xác định rất rõ tái cơ cấu không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà là sự sống còn của Tập đoàn, vì vậy chúng tôi đang đi đúng hướng và đúng lộ trình đề ra.

Tính đến hết năm 2015, EVN đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 1782. 

Trọng tâm của giai đoạn này là tập đoàn thoái toàn bộ vốn các lĩnh vực không phải ngành nghề sản xuất chính và giảm vốn tại 7/7 công ty cổ phần. Kết quả là tập đoàn đã hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất chính và có thặng dư.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã thực hiện tái cơ cấu các đơn vị và tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp. Cụ thể, chúng tôi đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của 5 Tổng công ty điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT); đảm bảo các điều kiện để 3 Tổng công ty phát điện (GENCO) đi vào hoạt động ổn định. 

Bên cạnh đó, Điều lệ EVN và Nghị định về Quy chế quản lý tài chính của tập đoàn đã được Chính phủ ban hành.

- Vậy giai đoạn 5 năm tới, EVN tiếp tục thực hiện lộ trình tái cơ cấu ra sao, thưa ông?


- Ông Dương Quang Thành: Trong giai đoạn 2016-2020, trọng tâm của công tác tái cơ cấu tập đoàn là hoàn thành cổ phần hóa 3 Tổng công ty phát điện, đồng thời việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN cần tuân thủ các chỉ đạo của Chính phủ về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đặc biệt cần phải đáp ứng yêu cầu hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và đạt mục tiêu đứng trong top 4 nước ASEAN về lĩnh vực điện lực...

Để thực hiện được nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ phải tập trung vào tái cơ cấu về tổ chức và sở hữu; rà soát, tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp. 

Chúng tôi cũng xác định việc tái cơ cấu về tổ chức và sở hữu là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và công khai minh bạch hơn nữa thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN, trong đó, trọng tâm của khối phát điện là cổ phần hóa các GENCO theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. EVN đang tiến hành các thủ tục cổ phần hóa GENCO 3 trong năm 2016 và xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa GENCO 1 và GENCO 2 trong năm 2017 và 2018. 

Tập đoàn cũng tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại các Công ty liên kết như Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình để đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.

Đối với khối truyền tải điện, EVN tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ tại EVN NPT như hiện nay đồng thời, nghiên cứu các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của ttổng công ty này để đảm bảo năng lực đầu tư phát triển lưới điện truyền tải trong giai đoạn tới. 

EVN cũng đã chỉ đạo EVN NPT tiến hành tái cơ cấu; trong đó sẽ tách biệt khâu quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện và khâu dịch vụ sửa chữa nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến tới có thể tiến hành cổ phần hoá và xã hội hoá khâu dịch vụ sửa chữa.

Về khối phân phối và kinh doanh điện, chúng tôi sẽ tách bạch về hạch toán chi phí giữa khâu phân phối và bán lẻ trong các tổng công ty điện lực từ năm 2016 và bổ sung chức năng mua điện trên thị trường và quản lý thực hiện các Hợp đồng mua bán điện truyền thống (PPA) hiện hữu. Việc chuyển giao các PPA hiện hữu từ EVN về các tổng công ty điện lực sẽ bắt đầu áp dụng từ thời điểm vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt. Tiến tới đối với khâu bán lẻ thuộc các tổng công ty điện lực sẽ thực hiện tách ra và cổ phần hóa để cạnh tranh với các công ty kinh doanh điện khác khi triển khai thị trường bán lẻ cạnh tranh.

Bên cạnh việc tái cơ cấu về tổ chức và sở hữu, Tập đoàn cũng đẩy mạnh tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp; trong đó đặc biệt chú trọng đến hoàn thiện các quy chế, quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, xây dựng và áp dụng bộ các chỉ số đánh giáhiệu quả của doanh nghiệp (KPI) trong toàn tập đoàn; đồng thời cải cách cơ chế tiền lương, áp dụng cơ chế tiền lương đối với viên chức quản lý gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, năng suất lao động của đơn vị.

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tập đoàn khi triển khai lộ trình tái cơ cấu trong thời gian tới là tách bạch công tác sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện phân phối, truyền tải với công tác quản lý vận hành. Theo ông, hướng đi này sẽ được thực hiện như thế nào để khắc phục sự tồn tại trong thời gian qua?

- Ông Dương Quang Thành: 
Tập đoàn đang triển khai việc tách bạch công tác sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện phân phối, truyền tải và các nhà máy điện với công tác quản lý vận hành. Tại mỗi đơn vị đều có bộ phận thực hiện nhiệm vụ này, điều này dẫn đến việc sử dụng lao động sửa chữa chưa hiệu quả. Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ sửa chữa dàn trải và không có điều kiện tập trung đầu tư hiện đại hóa.

Đối với khâu phát điện, EVN đã thí điểm thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc để cung cấp dịch vụ sửa chữa chung cho các Nhà máy điện khu vực miền Bắc, Công ty dịch vụ sửa chữa nhà máy điện thuộc GENCO3 để chuyên môn hóa công tác sửa chữa và tăng năng suất lao động.

Vì vậy, trong thời gian tới EVN sẽ nghiên cứu phương án tách bạch công tác sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện phân phối, truyền tải với công tác quản lý vận hành; tiến tới chuyển bộ phận này thành đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng độc lập, EVN và các tổng công ty trực thuộc sẽ thuê ngoài dịch vụ này.

Tôi cho rằng, việc tách bạch này giúp quá trình giám sát và phân tách các chi phí đầu vào của EVN được rõ ràng và minh bạch. Đây chính là một bước tiến lớn để tiến tới thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

- Xin cảm ơn ông!

Theo TTXVN