Sửa thời gian thực hiện các gói thầu cung cấp thuốc generic

VietTimes – Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã ký quyết định sửa đổi thời gian thực hiện các gói thầu cung cấp thuốc genenric thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia năm 2018.
Bệnh nhân ung thư nhận thuốc theo diện bảo hiểm y tế.
Bệnh nhân ung thư nhận thuốc theo diện bảo hiểm y tế.

Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã ban hành các quyết định số 25, 26, 27,28,29,30 vào ngày 23/4/2019, nội dung quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc generic năm 2019 – 2020 trên toàn quốc.

Trong đó, quyết định số 25 và 28 chậm ban hành đã gây ra tình trạng thiếu thuốc chữa ung thư phổi tại Bệnh viện K và một số bệnh viện ung bướu tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, theo báo cáo về tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu quý I/2019, có 3 gói thầu cung cấp thuốc generic được thực hiện rất hạn chế. 

Do đó, ngày 10/5, ông Nguyễn Trí Dũng quyết định sửa thời gian thực hiện các công văn nói trên. 30/6/2021 là hạn chót để các công ty thực hiện thỏa thuận khung. Bên cạnh đó, trong thời gian 24 tháng từ 1/7/2019, nhà thầu và các cơ sở y tế phải thực hiện hợp đồng.

Trong trường hợp cần thiết, các cơ sở y tế và nhà thầu có thể thỏa thuận thực hiện hợp đồng trước 1/7 và vẫn phải đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng.