Sửa Nghị định 153: Muốn phát hành trái phiếu không tài sản bảo đảm phải có xếp hạng tín nhiệm?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ có xếp hạng tín nhiệm, theo dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.
Doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu không tài sản bảo đảm phải có xếp hạng tín nhiệm?
Doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu không tài sản bảo đảm phải có xếp hạng tín nhiệm?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các chuyên gia, thành viên thị trường về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (Nghị định 153).

Theo đó, dự thảo quy định chi tiết hơn các mục đích phát hành trái phiếu, bao gồm: để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại nguồn vốn của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Dự thảo cũng nêu rõ doanh nghiệp không được phát hành trái phiếu để góp vốn dưới mọi hình thức, mua cổ phần, mua trái phiếu của doanh nghiệp khác, hoặc cho doanh nghiệp khác vay vốn.

Đồng thời, việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo chỉ được sử dụng cho chính doanh nghiệp phát hành, đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Dự thảo của Bộ Tài chính cũng bổ sung quy định về xếp hạng tín nhiệm đối với một số loại trái phiếu phát hành.

Mục đích nhằm tăng tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng trái phiếu được phát hành, đồng thời giúp thị trường có thói quen sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm để đánh giá rủi ro của trái phiếu, tiệm cận với thông lệ quốc tế, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.

Cụ thể, dự thảo yêu cầu xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và trái phiếu phát hành trong các trường hợp phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, phát hành trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không có bảo lãnh thanh toán, doanh nghiệp phát hành có kết quả kinh doanh của năm liền trước năm phát hành lỗ hoặc có lỗ lũy kế tính đến năm phát hành.

Trong khi đó, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ có xếp hạng tín nhiệm, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp dữ liệu từ HNX và SSC, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, có tổng cộng 40 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng trong tháng 11/2021, với tổng giá trị phát hành là 20.366 tỉ đồng.

Trong đó, bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu về tổng giá trị phát hành với 8,476 tỉ đồng, chiếm 42% tổng giá trị phát hành của tháng. Đáng chú ý, trong số trái phiếu này, có tới 59% là trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm.

Luỹ kế 11 tháng đầu năm 2021, lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 495.099 tỉ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm bất động sản đứng đầu với 187.162 tỉ đồng; tiếp đến là nhóm ngân hàng với 172.638 tỉ đồng; các nhóm ngành khác là 40.778 tỉ đồng./.