Số phận Junin 2 và 13 dự án “đem chuông đi đánh xứ người” của PVN

VietTimes -- Cuối năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung liên quan đến việc bàn giao các Tổng công ty, Tập đoàn do Bộ này chủ quản về cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (CMSC).
Junin 2 và 12 dự án "đem chuông đi đánh xứ người" khác của PVN. (Ảnh: Zing)
Junin 2 và 12 dự án "đem chuông đi đánh xứ người" khác của PVN. (Ảnh: Zing)

Báo cáo thông tin về việc phối hợp thực hiện giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu nhà nước trong việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ, đề án, dự án trọng điểm cấp bách. Trong đó, đáng chú ý, có điểm qua về 13 dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí.

Nhờ vậy, phần nào sơ phác bức tranh đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - vốn đang nóng lên ít ngày qua, khi nhiều tờ báo đã đưa tin về việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) đã chính thức có văn bản gửi PVN về việc xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan tới dự án khai thác dầu khí tỉ USD tại Venezuela.

Căn cứ báo cáo gửi Thủ tướng của Bộ Công thương, VietTimes xin điểm lại 13 dự án mà PVN "đem chuông đi đánh xứ người" để quý độc giả tiện theo dõi.

05 dự án phát triển khai thác

Trong 05 dự án phát triển khai thác PVN đầu tư ra nước ngoài, Bộ Công thương đã đề nghị tạm dừng 01 dự án, đề nghị chuyển nhượng cổ phần 02 dự án, còn 02 dự án đạt hiệu quả kinh doanh.

Cụ thể, với dự án khai thác dầu nặng Junin 2 (Venezuela). Dự án do Công ty liên doanh Petromacareo làm chủ đầu tư, được thành lập giữa Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí - PVEP (40%) và Công ty Dầu khí quốc gia Venezuela - PVDSA (60%).

Dự án có công suất khai thác giai đoạn 1 là 50 ngàn thùng dầu/ngày; giai đoạn 2 là 200 ngàn thùng dầu/ngày tại Lô Junin 2 có tổng diện tích khoảng 522,84km2 trên đất liền thuộc các huyện: Leonardo Infante, El Socorro và Santa Maria - Bang Guarico, Venezuela.

Tổng mức đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài ngày 29/10/2010 là 1.825 triệu USD (cho giai đoạn 1 từ 2010-2015). Dự án hiện không có tiến triển, đang tạm dừng triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Lô 67 (Peru), PVN tham gia dự án từ năm 2012, với 50% quyền lợi tham gia (QLTG) thông qua việc mua và sở hữu 52,631% cổ phần của Công ty Perenco Petroleum Limited (PPL) tại Bahamas là Công ty sở hữu 95% QLTG tại dự án. Công ty Perenco Peru Petroleum Limited - chi nhánh Peru sở hữu 5% (Nhà điều hành dự án).

Bộ Công thương đã có văn bản báo cáo và kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án Lô 67 và Lô 39 (Peru) như kiến nghị của PVN theo phương án hợp tác cùng Pernco để triển khai thực hiện.

Dự án PM 304 (Malaysia), PVN tham gia 15% hợp đồng phân chia sản phẩm PSC (Petrofac - Anh là Nhà điều hành (30%), PCSB - Malaysia (30%), Kufpec - Kuwait (25%).

Bộ Công thương đã có văn bản gửi Văn Phòng Chính phủ thống nhất với kiến nghị của PVN và đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép PVEP chuyển nhượng toàn bộ 15% quyền lợi tham gia của PVEP tại Hợp đồng dầu khí Lô PM304. Bộ đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tiếp tục xử lý và đôn đốc PVN thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Dự án lô Nhenhexky (Liên Bang Nga), PVN tham gia với 49% trong Công ty liên doanh Rusvietpetro để tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí 04 Lô, Khu tự trị Nhenhexky trên lãnh thổ Liên Bang Nga.

Tính đến hết tháng 7/2018, PVN nhận được số tiền Rusvietpetro chuyển trả (tiền gốc và lãi của các hợp đồng nhận nợ, cổ tức được chia) là 877,59 triệu USD.

Như vậy, số vốn góp trực tiếp của PVN vào Rusvietpetro (533,22 triệu USD) đã được thu hồi đầy đủ. Dự án đạt hiệu quả kinh tế, vốn đầu tư được bảo toàn và số tiền chênh lệch giữa khoản vốn đầu tư đã chuyển ra nước ngoài và tổng số tiền thu về đến thời điểm 31/7/2018 là 344,37 triệu USD.

Dự án Lô 433a&416b (Algeria), đây là dự án mà PVEP tham gia đầu tư 40%, PTTEP - Thái Lan 35%, Sonatrach - Angeria 25%. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài khoảng 1.261,5 triệu USD. Với giá dầu hiện nay dự án đang khai thác có doanh thu và dòng tiền chuyển về nước.

08 dự án thăm dò

Ngoài ra, Bộ Công thương cho biết PVN còn đầu tư 08 dự án thăm dò thẩm lượng ra nước ngoài.

Trong đó, dự án Lô Nagunanov (Liên Bang Nga), PVN tham gia với tỷ lệ góp vốn 49% trong Công ty TNHH Gazpromviet - GPV, còn lại Gazprom tham gia góp 51% để nghiên cứu và triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí tại Liên Bang Nga và các nước thứ ba.

Ngày 25/4/2017 Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 05/04/2017 của Thường trực Chính phủ về chủ trương PVN rút khỏi Công ty TNHH Gazpromviet.

Đến ngày 8/8/2017 Bộ đã có Công văn góp ý Văn phòng Chính phủ với kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tạm thời tiếp tục duy trì dự án mỏ Bắc Purov và chưa rút khỏi Công ty TNHH Gazpromviet trong thời điểm hiện nay. Đồng thời yêu cầu PVN tiếp tục rà soát, đàm phán, thống nhất với phía Nga để không phát sinh chi phí đối với PVN ngoài khoản tiền 1,29 triệu USD.

Ngày 19/10/2017, Thủ tướng có Công văn chấp thuận về phương án tiếp tục tham gia của PVN trong Công ty TNHH Gazpromviet.

Dự án Lô 39 (Peru), PVN tham gia 35%, Perenco Peru Petroleum Limited (PPPL) - Nhà điều hành 20%, Perenco Peru Ptroil Limited 25,5%, Perenco Peru Block 39 Limited 9,5% và Reliance Exploration & Production DMCC 10%.

Bộ Công thương đã có văn bản báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án.

Dự án Lô marine XI (Congo), PVEP tham gia 8,5% và gánh vốn cho Công ty nước chủ nhà 1,5% trong giai đoạn thăm dò, SOCO - Anh 40,39%, SNPC - Công ty nước chủ nhà Công - gô 15%, WNR - Công-gô 23%, AOGC 13,11%, với mục tiêu thực hiện hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí trong diện tích của Lô.

Bộ Công thương đã phê duyệt chuyển nhượng ngày 06/7/2017, hai bên đang gấp rút hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng và PVEP đóng pháp nhân tại Công-gô, tuy nhiên đang gặp khó khăn về minh giải điều khoản Quyền ưu tiên mua trước trong JOA.

Ngày 05/6/2017, Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng về việc PVEP chuyển nhượng toàn bộ 8,5% tham gia dự án. Tại văn bản ngày 18/7/2017 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Hội đồng thành viên PVN khẩn trương chỉ đạo PVEP xem xét, quyết định việc chuyển nhượng quyền lợi tham gia trong Hợp đồng dầu khí Lô marine XI.

Dự án Lô Danan (Iran), PVEP đầu tư 100% mục tiêu tìm kiếm thăm dò dấu khí trong diện tích Hợp đồng dịch vụ thăm dò phát triển dầu khí Lô Danan. Thời gian thực hiện tối đa là 25 năm kể từ ngày có hiệu lực. Tổng mức đầu tư dự án phần PVEP là 82,07 triệu USD.

Ngày 27/8/2018 PVN đã có văn bản báo cáo Thủ tướng xin tạm chưa tái khởi động dự án, tiếp tục thực hiện phương án tạm dừng/ giãn tiến độ.

Lô M2 (Myanmar), PVEP tham gia 45% - Nhà điều hành là PVEP, Maurel & Prom - Pháp 40%, Eden Enrgy and Natural Resources Development Co., Ltd - Myanmar 15%.

Do tiềm năng dầu khí còn nhiều rủi ro, ngày 26/5/2017 Hội đồng thành viên PVEP đã ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương dừng dự án từ ngày 30/9/2016.

Dự án Lô XV (Camphuchia), PVEP tham gia 100% - là Nhà điều hành, thời gian thực hiện dự án đến ngày 11/5/2016 và 01 năm dự phòng để hoàn tất thủ tục kết thúc hoặc chuyển giai đoạn đến ngày 11/6/2017.

Tổng mức đầu tư dự án phần PVEP là 72,46 triệu USD bằng nguồn vốn Quỹ tìm kiếm thăm dò của PVN.

Dự án phải tiếp tục xử lý và đôn đốc PVN thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo ngày 28/9/2018 và văn bản của Bộ Kế hoạch& Đầu tư về việc chuyển nhượng các dự án Lô 67, Lô 39, Lô PM304 và kết thúc dự án Lô XV.

Dự án Lô MD2, và Lô MD4 (Myanmar), PVEP đều đầu tư 20%. Trong đó với dự án Lô MD2 tổng mức đầu tư của dự án phần PVEP là 3,08 triệu USD, còn dự án Lô MD4 là 1,76 triệu USD.

Cả 02 dự án này PVEP đều đang lập Báo cáo điều chỉnh do việc gia hạn giai đoạn nghiên cứu làm tăng khối lượng công việc, tăng tổng mức vốn đầu tư của dự án.

Như vậy, trong 08 dự án thăm dò thẩm lượng, Bộ Công thương đề nghị: dừng 01 dự án (Lô M2, Myanmar); Tạm dừng/ giãn tiến độ 01 dự án (Lô Danan, Iran); Kết thúc 01 dự án (Lô XV, Campuchia); đề nghị chuyển nhượng 02 dự án (Lô 39, Peru; Lô Marine XI, Công - gô); lập báo cáo đầu tư điều chỉnh 02 dự án (Lô MD2, và Lô MD4, Myanmar); 01 dự án kiến nghị tiếp tục triển khai (Lô Nangumanov, Nga)./.