Sợ như Formosa, Quảng Ngãi kiến nghị Bộ TN-MT trực tiếp rà soát, đánh giá việc xả thải của nhà máy Bột giấy VNT19

VietTimes -- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Bộ TN-MT đề nghị xem xét rà soát, đánh giá tác động môi trường về việc xả thải đối với Dự án nhà máy bột giấy do Công ty CP Bột giấy VNT19 làm chủ đầu tư.

Dự án nhà máy Bột giấy VNT19 do Công ty CP Bột giấy VNT19 làm chủ đầu tư.

Dự án nhà máy Bột giấy VNT19 do Công ty CP Bột giấy VNT19 làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Dự án nhà máy Bột giấy VNT19 của Công ty CP Bột giấy VNT19 đã được Bộ TN-MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 2270/QĐ-BTNMT ngày 7/9/2015.

Hiện nay dự án đang trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án, đã được Bộ trưởng Bộ TN-MT phê duyệt, vị trí xả nước thải là tại vịnh Việt Thanh (thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn), dự kiến cách bờ biển khoảng 500-1.500m.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, các số liệu thông tin trong báo cáo ĐTM về khu vực xả thải (số liệu về địa hình, hệ sinh thái, chế độ thủy hải văn, các đối tượng bị tác động…) được chủ dự án điều tra, đánh giá sơ sài, chưa đánh giá sức chịu tải và khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận.

Đồng thời, báo cáo DTM cũng chưa xây dựng các mô hình để tính toán mức độ lan truyền của dòng nước thải, các kịch bản khi sự cố nước thải vượt quy chuẩn xả thải ra môi trường… Từ đó, cho thấy chưa đảm bảo cơ sở khoa học để đánh giá mức độ tác động việc xả thải của nhà máy đến môi trường xung quanh.

Dù hiện nhà máy Bột giấy VNT19 chưa chính thức hoạt động, chưa có hoạt động xả thải... nhưng qua sự cố môi trường tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, chính quyền địa phương, người dân và cử tri huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi hết sức quan tâm, lo ngại về vấn đề xả thải của nhà máy sẽ ảnh hưởng, tác động đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân như thế nào ?. Phạm vi, mức độ ảnh hưởng khi nhà máy để xảy ra sự cố môi trường, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khi để xảy ra sự cố…

Để có cơ sở trả lời cho chính quyền địa phương, người dân và cử tri, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ TN-MT có ý kiến về các nội dung nêu trên. Đồng thời, xem xét chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cần thiết rà soát, đánh giá lại một số nội dung trong báo cáo ĐTM để đảm bảo việc vận hành hoạt động của nhà máy không gây ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường.