So găng kết quả kinh doanh quý 2/2023 của các công ty chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – VIX ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2/2023 đột biến với mức tăng 9,6 lần so với cùng kỳ năm trước. SSI là đại diện duy nhất báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2023 trên 1.000 tỉ đồng.

Thống kê từ báo cáo tài chính 2/2023 của 20 công ty chứng khoán cho thấy, tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 3.790 tỉ đồng, tăng 63,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm 20 công ty chứng khoán này chỉ đạt 6.170 tỉ đồng, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2022.

vt-ck-2023-q2.PNG

Dẫn đầu danh sách về tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2023 là CTCP Chứng khoán VIX (Mã CK: VIX) với lợi nhuận sau thuế đạt 565,5 tỉ đồng, gấp 9,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, VIX đạt lợi nhuận sau thuế là 576 tỉ đồng, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tương tự, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) và CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận bằng lần, với lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 lần lượt đạt 314 tỉ đồng và 79,3 tỉ đồng, gấp 4,5 lần và 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của VPBankS đạt 572,8 tỉ đồng, gấp 7,7 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi BVSC ghi nhận lãi sau thuế 106,5 tỉ đồng, tăng 66,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, trong số 20 công ty chứng khoán, có 6 công ty đã ghi nhận sự đảo chiều ấn tượng từ lỗ trong quý 2/2022 sang lãi trong quý 2/2023, bao gồm: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã CK: SHS), CTCP Chứng khoán Rồng Việt (Mã CK: VDS), CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã CK: ORS), CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, CTCP Chứng khoán DNSE và CTCP Chứng khoán BIDV (Mã CK: BSI).

Cụ thể, SHS báo lãi sau thuế quý 2/2023 ở mức 141 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 297,1 tỉ đồng. Tương tự, lợi nhuận sau thuế của VDS và ORS lần lượt đạt 105,3 tỉ đồng và 49,1 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đều ghi nhận lỗ 233,8 tỉ đồng và 128,9 tỉ đồng.

vt-ck-2023-6t.PNG

Ở nhóm công ty chứng khoán tốp đầu, CTCP Chứng khoán SSI (Mã CK: SSI) báo lãi sau thuế riêng lẻ quý 2/2023 ở mức 525,4 tỉ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. SSI cũng là đại diện duy nhất ghi nhận lợi nhuận vượt mốc nghìn tỉ đồng sau nửa đầu năm 2023, với lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 1.006,2 tỉ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2022.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 đạt 442,2 tỉ đồng, giảm 33,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của TCBS đạt 775,7 tỉ đồng, giảm 51,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tương tự, CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND) cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế riêng lẻ quý 2/2023 giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm 19,7% xuống 420,6 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của VND giảm 56,3% so với cùng kỳ xuống 561,1 tỉ đồng./.