Siết tỷ lệ cấp tín dụng với khách hàng lớn: Lộ trình ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) quy định siết tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhóm cổ đông tại ngân hàng, đồng thời tỷ lệ cho vay tối đa đối với khách hàng và nhóm khách hàng liên quan sẽ giảm mạnh theo lộ trình 5 năm.

Siết giới hạn cho vay khách hàng lớn: Lộ trình ra sao?
Siết giới hạn cho vay khách hàng lớn: Lộ trình ra sao?

Với 450/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội vừa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Luật gồm 15 chương, 210 điều, trong đó có riêng một chương về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm – vốn là một nghị quyết của Quốc hội, nay hết thời gian thí điểm được đưa vào luật hóa.

Luật cũng bổ sung nhiều quy định về giấy phép, quản trị điều hành của tổ chức tín dụng; kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, phá sản, giải thể, thanh lý ngân hàng; giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của một hoặc nhóm cổ đông tại ngân hàng.

Ngoài ra, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) còn đưa ra lộ trình siết chặt giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó tại ngân hàng.

Cụ thể, tỷ lệ cấp tín dụng đối với một khách hàng sẽ giảm dần theo lộ trình 5 năm, từ mức 15% trước khi Luật có hiệu lực thi hành (từ ngày 1/7/2024) xuống 10% vốn tự có của ngân hàng kể từ năm 2029.

Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan cũng giảm dần theo lộ trình trên, từ mức 25% xuống 15% vốn tự có của ngân hàng.

Quy định mới về giới hạn cấp tín dụng được đánh giá sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro cho vay phụ thuộc vào một nhóm khách hàng, tránh gây bất ổn cho hệ thống. Giới hạn cấp tín dụng giảm dần theo lộ trình cũng giúp các doanh nghiệp lớn tránh bị đứt gãy vốn đột ngột.

Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cũng có một số quy định chuyển tiếp.

Cụ thể, hợp đồng, giao dịch khác, thỏa thuận được ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng, giao dịch khác, thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng, giao dịch khác, thỏa thuận. Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng, giao dịch khác, thỏa thuận chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn phù hợp với quy định của Luật này, trừ trường hợp cơ cấu lại thời hạn trả nợ của hợp đồng, giao dịch khác, thỏa thuận cấp tín dụng thực hiện theo pháp luật về ngân hàng.

Đối với hợp đồng, giao dịch khác, thỏa thuận không xác định thời hạn có nội dung không phù hợp với quy định của Luật này được ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Sau thời điểm này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện chấm dứt hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch khác, thoả thuận bảo đảm phù hợp quy định tại Luật này./.