SHB xác định chiến lược phát triển ngân hàng số, tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng

Năm 2019, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.068 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng, xác định chiến lược phát triển ngân hàng số toàn diện, hiệu quả.
SHB tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 27.
SHB tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 27.

Tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng, hiện diện tại Bờ Biển Ngà

Chiều 23/4/2019, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 27.

Tham dự đại hội có các cổ đông đại diện cho 676.377.385 cổ phần, chiếm 56,22% tổng số vốn cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án và kế hoạch của HĐQT SHB về việc tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 5.534 tỷ đồng từ việc phân phối cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Trong đó, SHB chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 21% với tỷ lệ chia cổ tức 10% cho năm 2017 và 11% cho năm 2018.

Năm 2019, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.068 tỷ đồng, tăng 46,51% so với năm 2018.

 Bên cạnh đó, SHB dự kiến thành lập ngân hàng con 100% vốn đầu tư của SHB hoặc góp vốn đầu tư vào một tổ chức tín dụng tại Bờ Biển Ngà để mở rộng sự hiện diện của SHB vào thị trường châu Phi. Kế hoạch này không chỉ hỗ trợ tốt cho khách hàng là các nhà xuất nhập khẩu và các nhà đầu tư Việt Nam tại Bờ Biển Ngà mà còn phát huy tiềm năng thế mạnh xuất nhập khẩu và đầu tư giữa Việt Nam và các nước châu Phi.

Xác định chiến lược phát triển ngân hàng số toàn diện, hiệu quả

Với nền tảng hoạt động trong những năm qua, SHB đã đề ra kế hoạch kinh doanh 2019 và được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2019

(Tỷ đồng)

Tăng trưởng so với 2018 (%)

Tổng tài sản

372.917

15,36%

Vốn điều lệ

17.571

45,97%

Huy động từ TCKT và cá nhân

283.922

16,64%

Số dư cấp tín dụng

261.592

13%

Lợi nhuận trước thuế

3.068

46,51%

Tỷ lệ nợ xấu

< 3%

Tỷ lệ an toàn vốn

> 9%

ROA

0,87%

ROE

16,9%

Trước đó, đại diện Ngân hàng, ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc SHB đã báo cáo với các cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018. Cụ thể, quy mô tổng tài sản đạt 323.276 tỷ đồng tăng trưởng 13%, tổng nguồn vốn huy động đạt 300.565 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 231.474 tỷ đồng, tăng trưởng 15%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.094 tỷ đồng.

Để hướng tới mục tiêu TOP 3 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam và đạt chuẩn quốc tế Basel II vào năm 2020, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, SHB sẽ chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ, xác định chiến lược ngân hàng số…giảm thiểu chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất lao động; phát triển mạnh mẽ hoạt động bán lẻ, khai thác tối đa lợi thế và tiềm năng của Công ty tài chính tiêu dùng SHB (SHB FC).

Đồng thời, nhà băng này tập trung khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh khác biệt của mình từ quy mô hệ thống tệp KHDN lớn sẵn có và hệ sinh thái của KHDN lớn là các KHDN nhỏ và vừa, KHCN... bằng các sản phẩm theo chuỗi trên nền tảng công nghệ mới.

Trong vòng 05 năm tới, SHB sẽ tập trung vào triển khai các dự án theo các nhóm lĩnh vực Hướng tới khách hàng (Customer Centricity), Dữ liệu lớn (Big Data), Số hóa (Digital), Tối ưu hóa quy trình (Process Optimization), Hạ tầng công nghệ (Technology), Mô hình quản trị Công nghệ thông tin (IT Operating model). Để thực thi lộ trình chiến lược CNTT, ngay trong năm 2018, SHB đã bắt đầu khởi động các dự án trải đều ở các nhóm lĩnh vực nêu trên.