SCIC báo lãi ròng 2.600 tỉ đồng năm 2021

VietTimes – Khoản lỗ gần 6.000 tỉ đồng từ công ty liên doanh, liên kết đã ‘bào mòn’ gần hết 9.600 tỉ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn của SCIC trong năm 2021.

SCIC báo lãi sau thuế 2.583,8 tỉ đồng, có hơn 24.000 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng tại cuối năm 2021 (Ảnh: Internet)

SCIC báo lãi sau thuế 2.583,8 tỉ đồng, có hơn 24.000 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng tại cuối năm 2021 (Ảnh: Internet)

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 với doanh thu đạt 7.713,6 tỉ đồng, giảm 2,5% so với năm trước.

Trong đó, doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 4.341 tỉ đồng; doanh thu từ bán các khoản đầu tư đạt 1.933 tỉ đồng; doanh thu lãi tiền gửi, lãi trái phiếu đạt 1.429,9 tỉ đồng; còn lại là thu cho thuê bất động sản và khác.

Năm ngoái, SCIC được hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư gần 3.351 tỉ đồng, nhờ đó mà công ty báo lãi gộp tới 10.119 tỉ đồng, tăng 49,6% so với năm trước.

Tuy nhiên, SCIC chỉ báo lãi sau thuế 2.583,8 tỉ đồng, giảm 58,5% so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty hạch toán khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên liên kết hơn 5.959 tỉ đồng.

SCIC hiện có 1 công ty con và 7 công ty liên kết, trong đó có Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) với tỉ lệ sở hữu 31,14% vốn điều lệ. Hồi tháng 9/2021, SCIC đã giải ngân 6.894,9 tỉ đồng mua cổ phần tăng vốn điều lệ cho Vietnam Airlines.

Tại thời điểm lập báo cáo hợp nhất, do Vietnam Airlines chưa cung cấp báo cáo tài chính năm 2021 nên SCIC đã tạm sử dụng số liệu báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 của hãng bay này.

Tại thời điểm cuối quý 3/2021, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đạt 1.475 tỉ đồng – tương ứng giá trị thuần mà SCIC ghi nhận theo tỉ lệ sở hữu là 457 tỉ đồng. Trong quý 4, Vietnam Airlines lỗ thêm hơn 1.100 tỉ đồng dẫn đến vốn chủ chỉ còn 507 tỉ đồng, đồng nghĩa SCIC sẽ phải ghi nhận giảm thêm hơn 300 tỉ đồng lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của SCIC đạt 57.690,7 tỉ đồng, giảm 9,1% so với đầu năm.

Trong đó, chiếm tỉ trọng lớn nhất vẫn là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, với giá trị 44.650 tỉ đồng, giảm 2,8% so với đầu năm. Tuy vậy, SCIC cũng phải dự phòng 88,7 tỉ đồng giảm giá tỉ đồng cho khoản đầu tư này.

Cụ thể, SCIC có 24.151,7 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng (đầu năm là 32.804,4 tỉ đồng). Cùng với đó, Tổng công ty cũng dành tới 20.587,2 tỉ đồng đầu tư cổ phiếu, bao gồm 1.368,4 tỉ đồng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và 19.218,8 tỉ đồng đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết.

Ở phía bên kia bảng cân đối, quy mô vốn chủ sở hữu của SCIC đạt 54.873,6 tỉ đồng, giảm 9,7% so với đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 48.786 tỉ đồng và Quỹ đầu tư phát triển là 10.566,9 tỉ đồng./.