SCB được phép mở rộng cung ứng dịch vụ ngoại hối

VietTimes -- Ngày 23/10/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Theo đó, SCB được phép SCB mở rộng việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế.
Với quyết định mới của NHNN, SCB sẽ nghiên cứu triển khai cung ứng dịch vụ, sản phẩm ngoại hối mới cho KH trong thời gian tới - Ảnh: SCB
Với quyết định mới của NHNN, SCB sẽ nghiên cứu triển khai cung ứng dịch vụ, sản phẩm ngoại hối mới cho KH trong thời gian tới - Ảnh: SCB

Cụ thể, văn bản do Thống đốc NHNN ký đã quyết định sửa đổi nội dung “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh theo văn bản chấp thuận của ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật” ghi tại Khoản 13 Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động số 283/GP-NHNN ngày 26/12/2011 của NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn thành “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định”.

Hiện nay, SCB đang cung cấp các sản phẩm ngoại hối truyền thống cho các khách hàng cá nhân và tổ chức. Với quyết định mới của NHNN, SCB sẽ có cơ sở để nghiên cứu và triển khai cung ứng các dịch vụ, sản phẩm ngoại hối mới cho khách hàng trong thời gian tới.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/10/2017 và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 283/GP-NHNN ngày 26/12/2011 của NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn.