Sắp có thêm 150 triệu cổ phiếu HSG được "ra đời"

VietTimes -- CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSX: HSG) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) công bố thông tin về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đế tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Chủ tịch HĐQT HSG, ông Lê Phước Vũ. (Ảnh: Internet)
Chủ tịch HĐQT HSG, ông Lê Phước Vũ. (Ảnh: Internet)

Ngày 03/05/2017, HĐQT HSG đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ/HĐQT/2017 về việc khiển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của niên độ tài chính (NĐTC) 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo Nghị quyết, HĐQT HSG đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/01/2017.

Cụ thể, HSG sẽ phát hành theo tỷ lệ 75%. Trong đó, phát hành cổ phiếu cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 là 55% (Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2016 theo BCTC đã được kiểm toán); Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu là 20% (Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần vốn chủ sở hữu đến ngày 30/09/2016 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán).

Được biết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2016 theo BCTC đã được kiểm toán của HSG là 1.602,8 tỷ đồng; Còn thặng dư vốn cổ phần là 551,6 tỷ đồng.

Phương án thực hiện quy định, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền. Tỷ lệ phân bổ quyền là 100:55 cho phát hành cổ phiếu cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, nghĩa là 100 quyền sẽ được chia thêm 55 cổ phiếu mới phát hành; Còn tỷ lệ phân bổ quyền 100:20 cho phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu, nghĩa là 100 quyền sẽ được chia thêm 20 cổ phiếu mới phát hành.

Nghị quyết cũng quy định cụ thể về phương án xử lý số cổ phiếu lẻ.

Dự kiến, tổng khối lượng phát hành là 150 triệu cổ phiếu. Trong đó, phát hành để chi trả cổ tức là 110 triệu cổ phiếu; Phát hành để tăng vốn là 40 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến là 1.500 tỷ đồng.

Nghị quyết quy định: “Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Riêng đối với phần cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu dựa trên số cổ phiếu đã chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọ nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn thì sẽ bị giới hạn chuyển nhượng theo Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017. Lộ trình hạn chế chuyển nhượng chi tiết như sau:

+ Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 09/042020: Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu bị hạn chế chuyển nhượng 100%.

+ Từ ngày 10/04/2020 đến ngày 09/04/2021: CBCNV được chuyển nhượng tối đa 50% tổng số cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Từ ngày 10/04/2021: CBCNV tham gia chương trình được chuyển nhượng toàn bộ số lượng còn lại của cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.”

Thời gian dự kiến phát hành được xác định là sau khi SSC thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

“HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu…”, Nghị quyết nêu rõ. Như đã biết, đương kim Chủ tịch HĐQT HSG là ông Lê Phước Vũ.

Cập nhật đến thời điểm cuối năm 2016, cá nhân ông Lê Phước Vũ đang nắm giữ 25,5 triệu cổ phiếu HSG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 12,75%. Tuy nhiên, quy mô sở hữu thực sự chưa dừng lại ở đó.

Nhiều pháp nhân có liên quan đến ông Vũ cũng đang duy trì lượng sở hữu lớn đối với cổ phiếu HSG.

Có thể kể đến như Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (cập nhật tại 25/04/2017, sở hữu 49,5 triệu cổ phiếu HSG, tương ứng tỷ lệ 24,75%); Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen (cập nhật tại 03/01/2017, sở hữu 40,5 triệu cổ phiếu HSG, tương ứng tỷ lệ 20,25%); Công ty TNHH MTV Tâm Thiện Tâm (cập nhật tại 01/06/2016, sở hữu 13, 8 triệu cổ phiếu HSG, tương ứng tỷ lệ 6,92%); Công ty TNHH MTV Tam Hỷ (cập nhật tháng 12/2016, sở hữu 10,5 triệu cổ phiếu HSG, tương ứng tỷ lệ 5,25%).

Ông Vũ và các tổ chức trên cũng chính là những cổ đông lớn nhất tại HSG. Tất nhiên, tại đợt phát hành 150 triệu cổ phiếu để trả cổ tức của niên độ tài chính 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tới đây, họ cũng sẽ là những bên được “nhận” nhiều nhất.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HSG thời gian qua. (Đồ thị: SSI)

Chốt phiên giao dịch hôm nay (Thứ Năm ngày 04/05), HSG đóng cửa ở 48.600 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, với 150 triệu cổ phiếu mà HSG chuẩn bị phát hành, tuy tổng giá trị phát hành dự kiến chỉ là 1.500 tỷ đồng, nhưng trên thực tế, nó ẩn tiềm giá trị thị trường lên đến 7.290 tỷ đồng./.