Rà soát các dự án nhà ở xã hội trên cả nước

Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện rà soát tổng hợp, baáo cáo tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Rà soát các dự án nhà ở xã hội trên cả nước

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương phải báo cáo về số lượng, tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang thành nhà ở xã hội đã và đang được triển khai trên địa bàn (bao gồm dự án nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, dự án nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề).

Đồng thời, các địa phương phải rà soát, đề xuất việc xử lý đối với các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại đã được phép chuyển đổi trên địa bàn nhưng chậm triển khai; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại được phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng cho biết, thời gian vừa qua, các địa phương đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu , do đó đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ.

Nhiều dự án phát triển nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang thành nhà ở xã hội đã được khởi công và nhanh chóng được hoàn thành, đáp ứng một phần nhu cầu rất lớn của các hộ gia đình , cá nhân có khó khăn về nhà ở.

Theo Trí thức trẻ