Quy định mới về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Từ 1/7 tới đây, Luật kinh doanh Bất động sản có hiệu lực. Có nhiều điểm mới tại Luật sửa đổi lần này mà các Nhà đầu tư cần quan tâm để kịp thời nắm bắt những thông tin mới nhất.
Quy định mới về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Gần đây, những thương vụ mua bán chuyển nhượng các dự án Bất động sản đã và đang diễn ra sôi nổi. Sắp tới đây, ngày 1/7, Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ có hiệu lực. Rất nhiều điểm mới trong luật lần này về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản mà các nhà đầu tư cần nắm rõ trước thời điểm then chốt 1/7.

Trao đổi với chúng tôi về điều này, Công ty Luật PLF đã cho biếtnhững quy định mới về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản hiệu lực 01.07.2015. Theo đó PLF nhấn mạnh vấn đề “Chủ đầu tư dự án bất động sản được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản khi đáp ứng các điều kiện về dự án dự định chuyển nhượng, điều kiện đối với chủ đầu tư chuyển nhượng và chủ đầu tư nhận chuyển nhượng”

Cụ thể, chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (gọi tắt là dự án) cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Quan trọng hơn, các chủ đầu tư cần lưu ý rằng không phải tất cả các dự án đều được chuyển nhượng. Công ty luật PLF nhấn mạnh rằng việc chuyển nhượng dự án chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện đối với dự án được chuyển nhượng:

• Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.

• Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.

• Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

Điều kiện đối với chủ đầu tư chuyển nhượng:

Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

Điều kiện đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng:

. Phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

Ngoài ra, PLF còn khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc chuyển nhượng. Theo đó, nguyên tắc các dự án chuyển nhượng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

• Không làm thay đổi mục tiêu của dự án;

• Không làm thay đổi nội dung của dự án;

• Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

• Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.

• Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng dự án đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

Khi thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng sẽ có những quyền lợi sau:

• Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

• Không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.

Đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo InfoNet