Quảng Ninh hủy đồ án Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự số 1 Cái Dăm

VietTimes -- UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự số 1 Cái Dăm tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.
Hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự só 1 Cái Dăm tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.
Hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự só 1 Cái Dăm tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Việc hủy bỏ đồ án này xuất phát từ hai lý do. Lý do thứ nhất là UBND tỉnh đã chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án Khu biệt thự số 1 Cái Dăm theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “chấm dứt hoạt động đầu tư dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự số 1 Cái Dăm tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long”.

Lý do thứ hai là bởi Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự số 1 Cái Dăm của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt lần 2 tại Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 có khối lượng san gạt lớn, không đảm bảo cảnh quan chung khu vực.

UBND tỉnh Quảng Ninh đồng thời hủy bỏ các Văn bản, Quyết định có liên quan đến dự án này như: Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 08/7/2004 của UBND tỉnh về việc “phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự số 1 Cái Dăm”

Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh về việc “Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự số 1 Cái Dăm tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long của Công ty cổ phần Tập đoàn Quảng Ninh”.

Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh về việc “phê duyệt điều chỉnh lần 2 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự số 1 Cái Dăm tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh.”

"Các văn bản đã ban hành liên quan đến quá trình triển khai lập, thực hiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự số 1 Cái Dăm đối với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh từ trước đến nay đều không còn hiệu lực", Quyết định của Quảng Ninh nêu rõ.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP Hạ Long công bố, công khai Quyết định hủy bỏ Quy hoạch chi tiết đồ án; tổ chức nghiên cứu lại quy hoạch đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung của TP Hạ Long đảm bảo nguyên tắc tôn trọng địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa việc san gạt làm biến dạng địa hình và tôn trọng hiện trạng, khu dân cư đang sử dụng đất ổn định; chỉ điều chỉnh quy hoạch chỉnh trang khu dân cư để đảm bảo quy hoạch đồng bộ trong khu vực, đảm bảo đấu nối hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc cảnh quan khu vực làm cơ sở quản lý đất đai đảm bảo quyền lợi cho các đơn vị, cá nhân liên quan trong khu vực./.