Quảng Nam: 6 tháng, kỷ luật 136 đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam  đã cho biết như vậy tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Nam
Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Nam

Theo đó, trong kỳ công tác, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 247 tổ chức đảng và 718 đảng viên (có 396 cấp ủy viên); giám sát 181 tổ chức đảng và 509 đảng viên (có 233 cấp ủy viên) về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

UBKT các cấp đã kiểm tra 43 tổ chức đảng và 141 đảng viên (có 85 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 25 tổ chức đảng, 81 đảng viên, trong đó có 20 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Kiểm tra 381 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Thực hiện giám sát 173 tổ chức đảng và 205 đảng viên (có 181 cấp ủy viên); kết luận 133 tổ chức đảng, 176 đảng viên, phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng.

Giải quyết tố cáo 11 đảng viên, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên. Giải quyết khiếu nại và giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng đối với 2 đảng viên.

Kiểm tra 36 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 221 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 136 đảng viên, với các hình thức: Khiển trách 99, cảnh cáo 16, cách chức 3, khai trừ 18 trường hợp.