Quảng cáo Grab Taxi tại Thái Lan

VietTimes -- Ý tưởng quảng cáo về một buổi sáng tự động chiếc Grab Taxi đón sẵn ở cửa. Bạn có thích được lười như vậy?
Quảng cáo Grab Taxi tại Thái Lan