PVN lần đầu lãi dưới 1 tỷ USD trong nhiều năm, EVN tăng mạnh, 3 đơn vị lỗ cả nghìn tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Khối tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con đạt 139.613 tỷ đồng, giảm 25%, và chiếm 89% tổng lợi nhuận các doanh nghiệp Nhà nước.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo tài liệu công bố tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 646 doanh nghiệp Nhà nước năm 2020, tổng doanh thu đạt 1.907.645 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2019. Doanh thu tập trung vào nhóm tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con với 1.734.129 tỷ đồng, giảm 13%, và chiếm tới 91% tổng doanh thu các doanh nghiệp Nhà nước.

Lãi phát sinh trước thuế đạt 157.394 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2019. Khối tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con đạt 139.613 tỷ đồng, giảm 25%, và chiếm 89% tổng lợi nhuận.

Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh đều giảm, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu giảm từ 11% năm 2019 xuống còn 9% năm 2020. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản bình quân giảm từ 6% năm 2019 xuống 4% năm 2020.

Báo cáo cho biết, 79/646 doanh nghiệp Nhà nước phát sinh lỗ, với tổng số lỗ 15.412 tỷ đồng. Có 124/646 doanh nghiệp còn lỗ luỹ kế với tổng số lỗ luỹ kế 30.935 tỷ đồng.

Các tập đoàn, tổng công ty có doanh thu lớn theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất gồm có: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (409.082 tỷ đồng); Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (304.157 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (148.135 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (108.741 tỷ đồng); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (53.976 tỷ đồng); Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (37.721 tỷ đồng); Tổng công ty Viễn thông MobiFone (31.146 tỷ đồng); Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (27.282 tỷ đồng); Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (24.244 tỷ đồng); Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC (24.918 tỷ đồng); Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (19.393 tỷ đồng); Tổng công ty Đông Bắc (18.824 tỷ đồng); Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (16.644 tỷ đồng); Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (15.651 tỷ đồng)…

Năm 2020, phần lớn các tập đoàn, tổng công ty chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, dẫn đến tổng doanh thu sụt giảm hoặc tương đương so với năm 2019.

Các tập đoàn, tổng công ty có lãi trước thuế đạt trên 5.000 tỷ đồng vẫn chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô lớn.

Viettel lãi trước thuế hợp nhất 39.372 tỷ đồng; PVN lãi 19.860 tỷ đồng; EVN lãi 15.316 tỷ đồng; VNPT lãi 7.055 tỷ đồng; SCIC lãi 6.624 tỷ đồng; Mobifone lãi 4.733 tỷ đồng.

Một số công ty mẹ có lãi trước thuế giảm sâu trong năm 2020 như công ty mẹ - EVN lãi giảm 36%, doanh thu giảm 17% so với năm 2019. Công ty mẹ - Vinacomin lãi trước thuế giảm 48%, doanh thu giảm 7% do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động trực tiếp tới thị trường tiêu thụ than, khoáng sản và giá bán một số sản phẩm giảm mạnh. Công ty mẹ - EVN lãi trước thuế giảm 24%, doanh thu giảm 2% do chương trình hỗ trợ giảm tiền điện cho người dân với tổng số tiền giảm 12.300 tỷ đồng, đồng thời chi phí nguyên liệu đầu vào tăng. Công ty mẹ - Vicem lãi trước thuế giảm 32%, doanh thu giảm 21%. Công ty mẹ - Mobifone lãi trước thuế giảm 24%, doanh thu giảm 9%...

Trường hợp lỗ nặng trong năm 2020 có thể kể đến Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) với lỗ trước thuế hợp nhất 11.178 tỷ đồng do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đến ngành hàng không.

Ngoài ra, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) lỗ hợp nhất 1.656 tỷ đồng; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) lỗ phát sinh 1.182 tỷ đồng; Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist) lỗ 318 tỷ đồng…

Theo Nhịp sống kinh tế