PVN dẫn đầu Top V1000 về nộp thuế

VietTimes -- Theo Vietnam Report, PVN dẫn đầu danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016.
Tổng số thuế mà các doanh nghiệp V1000 đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt hơn 90 nghìn tỉ đồng.
Tổng số thuế mà các doanh nghiệp V1000 đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt hơn 90 nghìn tỉ đồng.

Ngày 13/10, Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Bảng Xếp hạng V1000- 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016.

Theo thống kê của Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thì tổng số thuế mà các doanh nghiệp V1000 đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt hơn 90 nghìn tỉ đồng, tăng khoảng 11,87% so với năm 2015 và chiếm khoảng 10,41% tổng thu ngân sách của nhà nước năm 2015.

Trong đó, Top 100 doanh nghiệp đứng đầu đã đóng góp gần 75% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp trong toàn bảng xếp hạng. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước cũng đóng góp gần 60% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của toàn bảng xếp hạng, tăng lên mức đáng kể so với tỉ lệ 45% của năm 2015.

Trong đó, dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay ghi nhận vị trí dẫn đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đứng thứ 2 là Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và đứng thứ 3 là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Đây là năm thứ 7 liên tiếp bảng xếp hạng V1000 được công bố dựa trên kết quả thu thập, điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của ban tổ chức bảng xếp hạng V1000, kết hợp đối chứng với nguồn dữ liệu phản hồi của doanh nghiệp và phân tích, đánh giá uy tín trên truyền thông; bao gồm cả việc rà soát sự tuân thủ các chính sách và pháp luật về thuế của doanh nghiệp.