PVcomBank: TGĐ và Phó TGĐ tham gia Hội đồng quản trị

VietTimes -- Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank năm 2017 đã quyết định bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc PVcomBank và ông Ngô Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc PVcomBank giữ chức vụ Thành viên HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2013 – 2018 với số phiếu tỷ lệ lần lượt là 99,91% và 99,87%.
Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank năm 2017.
Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank năm 2017.

Sáng ngày 30/6/2017, tại Hội sở 22 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 cũng như định hướng kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016; Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017…

Đại hội cũng thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018. Theo đó, Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT chuyên trách đối với ông Nguyễn Hoàng Linh và bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Nam – Tổng Giám đốc PVcomBank, Ông Ngô Ngọc Quang – Phó Tổng Giám đốc PVcomBank giữ chức vụ Thành viên HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo PVcomBank cũng đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: công tác tái cấu trúc, kế hoạch niêm yết cổ phiếu, đầu tư vào công nghệ thông tin…Năm 2016 là năm đầu tiên của giai đoạn hai (2016 – 2020) PVcomBank thực hiện Đề án tái cơ cấu được Chính phủ, NHNN phê duyệt.

Đây cũng là năm ghi nhận bước phát triển đột phá của PVcomBank về mạng lưới chi nhánh với 115 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trên cả nước.  Kết thúc năm 2016, PVcomBank đạt lợi nhuận 65,4 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra. Tổng tài sản của PVcomBank đạt 113.958 tỷ đồng, tăng khoảng 16.000 tỷ đồng so với 31/12/2015.

Năm 2017, PVcomBank đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế tăng 33% so với năm trước, đạt 87 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, PVcomBank sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh doanh và tuân thủ tỷ lệ an toàn, gia tăng hiệu quả kinh doanh, tái cấu trúc toàn diện danh mục tài sản, nâng cao chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu…

PVcomBank: TGĐ và Phó TGĐ tham gia Hội đồng quản trị ảnh 1

Liên quan đến đề án tái cơ cấu PVcomBank đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, PVcomBank cho biết đã xây dựng kế hoạch chi tiết báo cáo NHNN, Tập đoàn Dầu khí (PVN). Ngày 20/12/2016, PVN đã quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ thực hiện đề án tái cơ cấu PVcomBank. Tổ công tác đã họp hàng tháng để cập nhật kết quả thực hiện, đồng thời hỗ trợ PVcomBank tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện đề án.

Ngân hàng cũng đã làm việc với các Bộ ngành liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng để xử lý các đề xuất đã nêu tại Đề án, đồng thời phối hợp với cơ quan thanh tra, giám sát NHNN Hà Nội trong việc triển khai đề án.

Trước khi trình bày báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2016, đại diện ngân hàng cho biết theo quy định trong giai đoạn tái cơ cấu ngân hàng sẽ không được chia cổ tức. Như vậy, với giai đoạn tái cấu trúc giai đoạn 2 là từ 2016-2020, cổ đông PVcomBank cũng sẽ không nhận được cổ tức.

Tuy nhiên, với thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, năm 2016 ngân hàng được cổ đông phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao năm 2016 là hơn 10 tỷ đồng cho 12 người, nhưng HĐQT đề nghị quyết toán mức 8,6 tỷ đồng theo mức hoàn thành nhiệm vụ (tương đương 85% kế hoạch).

Năm 2017, ngân hàng trình quỹ lương và thù lao là 9,3 tỷ đồng, trong đó của hội đồng quản trị là hơn 6,6 tỷ và của Ban kiểm soát hơn 2,7 tỷ đồng.