Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng làm Chánh Văn phòng Chuyển đổi số

VietTimes – Ban Chỉ đạo chuyển đổi số TP Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng - làm Chánh Văn phòng Chuyển đổi số TP.

Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

Để sớm đưa Văn phòng Chuyển đổi số TP Đà Nẵng đi vào hoạt động, đặc biệt là làm đầu mối tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân thực hiện chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP Đà Nẵng đã quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP - giữ vị trí Chánh Văn phòng Chuyển đổi số TP.

Ngoài ra, ông Đinh Quang Cường - Phó Chánh Văn phòng UBND TP và ông Trần Trung Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP - được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Chuyển đổi số TP.

Văn phòng Chuyển đổi số TP Đà Nẵng có 66 thành viên, được chia làm 3 tổ: Tổ Chính quyền số, Tổ Kinh tế số và Tổ Xã hội số. Trong đó, Tổ Chính quyền số có 21 thành viên, do ông Trần Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP - Chánh Văn phòng, kiêm Tổ trưởng; Tổ Kinh tế số có 27 thành viên, do ông Đinh Quang Cường - Phó Chánh Văn phòng UBND TP - Phó Chánh Văn phòng, kiêm Tổ trưởng; Tổ Xã hội số có 18 thành viên, do ông Trần Trung Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chánh Văn phòng, kiêm Tổ trưởng.

Văn phòng Chuyển đổi số TP Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP Đà Nẵng và kế hoạch, nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP phê duyệt và do lãnh đạo UBND TP giao.