Phần Lan: 10.000 người ký đơn đề nghị trưng cầu dân ý rời EU

Đơn đề nghị được tạo ra bởi Sebastian Tynkkynen, người đứng đầu một phong trào thanh niên của đảng True Finns. Đây là đảng thuộc liên minh cầm quyền và được coi là có tư tưởng bài trừ EU.
10.000 người ký đơn đề nghị trưng cầu dân ý rời EU.
10.000 người ký đơn đề nghị trưng cầu dân ý rời EU.

Theo TASS, Công ty Yle TV ngày 25/6 cho biết Phần Lan đã bắt đầu thu thập chữ ký cho đơn đề nghị yêu cầu tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc Helsinki rời Liên minh châu Âu (EU) và hiện có khoảng 10.000 người đã ký vào văn bản này.

Đơn đề nghị được tạo ra bởi Sebastian Tynkkynen, người đứng đầu một phong trào thanh niên của đảng True Finns. Đây là đảng thuộc liên minh cầm quyền và được coi là có tư tưởng bài trừ EU.

Ông Tynkkynen cho rằng Phần Lan cần một cuộc trưng cầu dân ý tương tự như ở Anh để có thể “tự do.”

Ngoài ra, chính trị gia này cũng nói rằng đơn đề nghị đề xuất Phần Lan tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 12/2017.

Theo thông báo, khoảng 3.500 người đã ký vào đơn đề nghị hôm 24/6, không lâu sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Anh được công bố.

Theo Vietnamplus