PGBank lần đầu báo lỗ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank – Mã CK: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với khoản lỗ sau thuế ở mức 4,6 tỉ đồng. Đây cũng là quý thua lỗ đầu tiên trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này.

Theo đó, PGBank cho biết nguyên nhân giảm lợi nhuận chủ yếu do ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay khách hàng theo chủ trương của Chính phủ, trong khi chi phí huy động chưa giảm do có độ trễ và tăng trưởng tín dụng tập trung vào tháng cuối năm.

Ngoài ra, PGBank còn chi trả thù lao cho cộng tác viên giới thiệu khách hàng vay để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng khiến chi phí hoạt động dịch vụ tăng.

vt-pgbank-5628.png

Lũy kế năm 2023, thu nhập lãi thuần của PGBank đạt 1.306,9 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2022. Trong khi đó, hầu hết các khoản thu nhập ngoài lãi đều tăng trưởng âm so với năm trước.

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 34,6 tỉ đồng, giảm 56,2% so với năm 2022. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác của PGBank cũng ghi nhận mức giảm từ 50-70% so với năm 2022.

Trừ đi chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và các chi phí khác, PGBank báo lãi sau thuế năm 2023 ở mức 283,4 tỉ đồng, giảm 29,7% so với năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của PGBank đạt 55.495,4 tỉ đồng, tăng 13,2% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 35.335 tỉ đồng, tăng 21,6% so với đầu năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,56%, tương đương so với đầu năm và giảm nhẹ so với mức 2,77% tại thời điểm cuối quý 3/2023. Trích lập dự phòng cho vay tăng 24,8% so với đầu năm, đạt 353 tỉ đồng, tương đương với tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 38,9%.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối năm 2023, tiền gửi khách hàng của PGBank đạt 35.729,8 tỉ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2022. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 5.913,3 tỉ đồng, chiếm 16,5% tổng tiền gửi của khách hàng.