ORS bán mạnh trái phiếu, 'ôm' danh mục cổ phiếu hơn 1.000 tỉ đồng

VietTimes – Trong quý 3/2022, ORS tiếp tục gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), với giá gốc lên tới 1.067 tỉ đồng.

ORS bán mạnh trái phiếu, 'ôm' danh mục cổ phiếu hơn 1.000 tỉ đồng

ORS bán mạnh trái phiếu, 'ôm' danh mục cổ phiếu hơn 1.000 tỉ đồng

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã CK: ORS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 với lợi nhuận sau thuế đạt 70,5 tỉ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ quý 3/2021, doanh thu hoạt động của ORS tăng tới 56%, đạt 549,9 tỉ đồng.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm 44%, đạt 243,5 tỉ đồng, cao gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu này chủ yếu đến từ cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL.

Một nguồn thu khác của ORS cũng ghi nhận sự tăng trưởng đột biến trong quý 3/2022 là doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, đạt 167 tỉ đồng, cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ quý 3/2021.

ORS bán mạnh trái phiếu, 'ôm' danh mục cổ phiếu hơn 1.000 tỉ đồng ảnh 1

Danh mục tự doanh của ORS ghi nhận những chuyển dịch lớn cả về quy mô và tỷ trọng cổ phiếu, trái phiếu so với đầu năm 2022.

Cụ thể, tính đến ngày 30/9/2022, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của ORS có giá trị ghi sổ đạt 1.438,5 tỉ đồng, giảm 21,5% so với đầu năm. Trong khi đó, ORS ghi nhận giá trị hợp lý của 'danh mục' này chỉ ở mức 1.217,3 tỉ đồng, thấp hơn 15,3% so với giá trị ghi sổ.

Nguyên nhân chủ yếu là do ORS giảm mạnh lượng trái phiếu (niêm yết và chưa niêm yết) nắm giữ, từ 947,6 tỉ đồng, xuống chỉ còn 133,3 tỉ đồng.

Ở hướng ngược lại, công ty chứng khoán này 'gom' mạnh cổ phiếu, với giá gốc ghi nhận tại ngày 30/9 ở mức 1.049,3 tỉ đồng, tăng 32% so với cuối quý 2 và cao gấp đôi so với đầu năm. Trong đó, giá trị hợp lý của các cổ phiếu niêm yết mà ORS nắm giữ đạt 381,2 tỉ đồng, thấp hơn tới 32,7% so với giá gốc.

ORS bán mạnh trái phiếu, 'ôm' danh mục cổ phiếu hơn 1.000 tỉ đồng ảnh 2

Tính đến cuối quý 3/2022, số dư các khoản phải thu của ORS lên tới 2.914,6 tỉ đồng, chiếm 44,4% tổng tài sản và tăng gấp 4,6 lần so với đầu năm.

Trong đó, phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp đạt 2.050 tỉ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với đầu năm.

Lần lại thời điểm cuối quý 2/2022, khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp được ORS ghi nhận ở mức 1.382,6 tỉ đồng.

Đây chủ yếu là khoản phải thu liên quan đến chi phí cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu, quản lý cổ đông và phải thu liên quan đến các dịch vụ khác, với một số doanh nghiệp như: CTCP VIG Properties, CTCP Tập đoàn R&H, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios./.