Ông Nguyễn Văn Thể được phân công làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Thể thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tân Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu nhận nhiệm vụ.
Tân Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định của của Bộ Chính trị, vừa diễn ra chiều nay (21/10), bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho rằng ông Nguyễn Văn Thể luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cùng với tập thể các cơ quan, địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao. Đến nay, trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của cá nhân, yêu cầu nhiệm vụ và công tác cán bộ, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Bà Trương Thị Mai đề nghị, trong thời gian tới Đảng ủy Khối cần tiếp tục cụ thể hóa, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XIII đã xác định. Đó là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, bộ máy, cán bộ, cơ sở đảng và đảng viên, kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nhất là một số chủ trương, nghị quyết của Đảng mới ban hành.

Trong đó phải kể tới Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tới đây là Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò quan trọng của Đảng ủy Khối,...

Tân Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp liên quan đến những hạn chế, yếu kém, những công tác cần tập trung để thực hiện tốt như: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay./.