Ông Nguyễn Đức Chung nhận trách nhiệm chậm xử lý sai phạm nhà số 8B Lê Trực

VietTimes -- Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, nguyên nhân chậm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực là do phải xây dựng phương án kỹ thuật xử lý giật cấp đảm bảo an toàn tòa nhà.
Để đảm bảo an toàn Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng về phương án xử lý giật cấp nhà số 8B Lê Trực (Ảnh: Q.V)
Để đảm bảo an toàn Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng về phương án xử lý giật cấp nhà số 8B Lê Trực (Ảnh: Q.V)

Tại phiên chất vấn UBTVQH ngày 16/8, các đại biểu truy trách nhiệm ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về vấn đề chậm xử lý sai phạm nhà số 8B Lê Trực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, TP. Hà Nội sẽ thực hiện rất nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý sai phạm chủ đầu tư nhà số 8B Lê Trực.

Tại phiên chất vấn Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói: Tôi xin nhận trách nhiệm liên quan đến việc chậm xử lý sai phạm nhà số 8B Lê Trực.

Về tiến độ, theo ông Chung, hiện nay Hà Nội đã hạ được tầng số 19, tuy nhiên còn phải hạ tiếp các tầng tiếp theo.

Dự án được phê duyệt lên tầng 14 là giật cấp, tuy nhiên để đảm bảo an toàn công trình Chủ đầu tư cùng với TP. Hà Nội trình Bộ Xây dựng phương án kỹ thuật phá dỡ. Bộ Xây dựng cũng đã mời các nhà khoa học để thẩm định đảm bảo an toàn cho người dân sau này sống tại tòa nhà.

“Chúng tôi đặt vấn đề an toàn cho tòa nhà lên cho nên dẫn đến việc chậm xử lý vi phạm. Thời gian tới với trách nhiệm cá nhân tôi xin hứa TP. Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để thẩm định phương án kỹ thuật phá dỡ. Trên cơ sở đó công bố công khai dư luận”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Thông tin thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá Hà Nội cũng rất kiêng quyết xử lý. Tuy nhiên vấn đề còn lại hiện nay là giải pháp xử lý giật cấp các tầng.

Vấn đề này thuộc về trách nhiệm của UBND TP. Hà Nội, tuy nhiên vì đây là vấn đề lớn nên Bộ Xây dựng đã phối hợp với Hà Nội ngay từ đầu. Hiện nay Bộ Xây dựng đã mời các chuyên gia, đồng thời sử dụng các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng để thẩm định mức độ an toàn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, trong tháng 8 Bộ sẽ có ý kiến chính thức về vấn đề này.