Ông Cao Cự Trí viết đơn từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Tcty Bảo hiểm BIDV

VietTimes -- Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (HoSE: BIC) vừa công bố thông tin về việc từ nhiệm của ông Cao Cự Trí – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Ông Cao Cự Trí (thứ hai từ bên phải) trong ngày được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ảnh: BIC)

Ông Cao Cự Trí (thứ hai từ bên phải) trong ngày được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ảnh: BIC)

Ông Vũ Minh Hải – người được ủy quyền công bố thông tin của BIC cho hay, ngày 22/3/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Cao Cự Trí – Trưởng Ban Kiểm soát BIC.

Theo đó, ông Cao Cự Trí xin thôi chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Đơn xin từ nhiệm, ông Trí viết: “Nay vì lý do cá nhân không có điều kiện để tiếp tục tham gia nhiệm vụ Ban Kiểm soát BIC, nên tôi viết đơn này xin được thôi chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2015 – 2020, kính mong được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận”.

Trưởng Ban Kiểm soát BIC cũng gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông; sự phối hợp, trợ giúp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Cao Cự Trí sinh ngày 04/10/1966 tại Diễn Châu, Nghệ An; Tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tín dụng, Học viện Ngân hàng và Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Ông Trí bắt đầu tham gia công tác trong hệ thống BIDV từ tháng 07/2002. Trước đó, ông là Phó Trưởng phòng Lựa chọn Định chế - Ban Quản lý các Dự án tín dụng quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại BIDV, ông Trí từng trải qua nhiều cương vị, từ Phó Trưởng phòng – Trưởng phòng – Phó Giám đốc Sở Giao dịch III BIDV.

Từ tháng 03/2009, ông Trí được các cổ đông BIDV bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Kiểm soát ngân hàng. Bên cạnh đó, như đã biết, ông Trí còn được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát BIC suốt hai nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 2015 – 2020.

Theo cập nhật mới nhất, 51% cổ phần BIC vẫn được nắm giữ bởi BIDV. Do đó, không lạ khi nhiều lãnh đạo chủ chốt của BIC vốn là các cán bộ có nhiều gắn bó với BIDV.

Như tại HĐQT BIC, Chủ tịch Trần Lục Lang chính là một trong 10 Phó Tổng Giám đốc của BIDV.

Hay như người đứng đầu Ban điều hành BIC, Tổng Giám đốc Trần Hoài An cũng là nhân sự có ít nhiều liên hệ với BIDV. Ông An là cháu ruột ông Trần Bắc Hà – vị Chủ tịch huyền thoại của BIDV. Thực tế, ông An mới chỉ tham gia hệ thống BIC từ năm 2009, sau khi từ bỏ nghiệp công chức tại Cục Hải quan Bình Định. Từ chức vụ ban đầu là Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV, Chi nhánh Bình Định, ông An thăng tiến khá nhanh, trải qua các chức vụ Giám đốc BIC Chi nhánh Bình Định; Giám đốc BIC Chi nhánh Tp. HCM; Phó Tổng Giám đốc BIC. Từ ngày 01/11/2014, ông An là Tổng Giám đốc BIC.

Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2017 của BIC cho hay, tính tới ngày 31/12/2017, tổng tài sản của BIC đạt 4.716 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 2.095 tỷ đồng; Nợ phải trả là 2.621 tỷ đồng.

Trong 1.173 tỷ đồng vốn điều lệ của BIC, công ty mẹ (BIDV) góp 597 tỷ đồng; Cổ đông chiến lược (Fairfax) góp 410 tỷ đồng; Vốn góp của các cổ đông khác là 165 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, năm 2017, BIC đạt doanh thu phí bảo hiểm 1.888 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản, BIC báo lãi 186 tỷ đồng trước thuế, tăng 20 tỷ đồng so với năm 2016. Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.175 đồng/cổ phiếu.

BIC có một công ty con là Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào – Việt, do BIC sở hữu 65% cổ phần./.