OCB đặt kế hoạch lãi 5.500 tỉ đồng năm 2021, chia cổ tức 25%

VietTimes – HĐQT OCB sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 32%, lên gần 14.450 tỉ đồng bằng phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 25%, phát hành theo chương trình ESOP và phát hành riêng lẻ.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, dự kiến được tổ chức vào ngày 28/4 sắp tới.

Theo đó, HĐQT OCB sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.500 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2020.

Kế hoạch này dựa trên mục tiêu tổng tài sản tăng 20% lên đạt 183.500 tỉ đồng; huy động vốn tăng 26% lên đạt 136.000 tỉ đồng; dư nợ tín dụng tăng 25% lên đạt 113.000 tỉ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

OCB đặt kế hoạch lãi 5.500 tỉ đồng năm 2021, chia cổ tức 25% ảnh 1

Ngoài ra, OCB còn có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 32%, lên đạt gần 14.450 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 25%, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành riêng lẻ.

Cụ thể, OCB sẽ bán ra 5 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ ngày phát hành, mỗi năm được chuyển nhượng 25%.

Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, OCB sẽ trình cổ đông thông qua phương án nới “room” ngoại lên mức tối đa là 30%.

Trước đó, trong năm 2020, OCB đã tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora (Nhật Bản) và phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 25%. Hiện Ngân hàng Aozora là cổ đông chiến lược nắm 15% cổ phần tại OCB.

Tính đến hết 31/12/2020, tổng tài sản OCB đạt 152.848 tỉ đồng, tăng 29% so với năm 2019. Huy động vốn đạt 108.614 tỉ đồng, tăng 27%; tổng dư nợ cho vay đạt 90.128 tỉ đồng, tăng 24%. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.414 tỉ đồng, tăng 37% so với năm 2019./.