Nửa năm 2018, doanh nghiệp quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc làm ăn thế nào ?

VietTimes -- Không chỉ có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khả quan, HHPD còn cho thấy cơ cấu tài chính lành mạnh, giúp doanh nghiệp này thực hiện đầu tư phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc như là thành phố công nghệ của cả nước. 
Phối cảnh Khu phần mềm - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, một trong những dự án HHPD đang triển khai đầu tư (Nguồn: HHPD)
Phối cảnh Khu phần mềm - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, một trong những dự án HHPD đang triển khai đầu tư (Nguồn: HHPD)

Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (HHPD) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được chuyển giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, theo quyết định 4098/QĐ-BKHCN ngày 26/12/2013.

Kể từ đó, HHPD đã tập trung vào đầu tư phát triển, duy tu và khai thác hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đảm bảo sự phát triển chung của khu vực “thành phố công nghệ của cả nước”.

Doanh thu của HHPD trong 3 năm qua liên tiếp có tăng trưởng, từ 115,5 tỷ đồng năm 2015 lên mức 192,5 tỷ đồng năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đến hết năm 2017 cũng tăng 3 lần so với năm 2015, đạt 3,1 tỷ đồng.

Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018, HHPD ghi nhận doanh thu đạt 96,48 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế cũng đạt 2,36 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 117 triệu đồng. Đây chủ yếu là kết quả kinh doanh của khối xây lắp dịch vụ.

Được biết, trong năm 2018, HHPD đặt ra mục tiêu tổng doanh thu đạt 235,4 tỷ đồng, tăng 26% so với thực hiện năm 2017; Lợi nhuận trước thuế đạt 3,8 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện 2017 và tiến hành nộp ngân sách nhà nước 3,5 tỷ đồng.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, HHPD có kế hoạch đầu tư nhiều dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.162,78 tỷ đồng.

Trong đó, phần lớn nguồn lực được dành cho dự án “Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở, Khu hỗn hợp, Khu Trung tâm, Khu nghiên cứu và phát triển – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc” là 798 tỷ đồng.

Một phần nguồn vốn sẽ được HHPD phân bổ cho 2 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm: dự án “Đầu tư và Kinh doannh hạ tầng kỹ thuật Khu phần mềm – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc” là 276,93 tỷ đồng; dự án “Trung tâm Thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm nội thất HHPD” là 80,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, HHPD dự kiến đầu tư 7,65 tỷ đồng nhằm góp vốn thành lập công ty quản lý dự án “Đầu tư kho ngoại quan và Trung tâm phân phối hàng hóa (Logistics).

Kế hoạch giải ngân theo kế hoạch năm 2018 cho các dự án trên là 163,32 tỷ đồng.

Đối với dự án “Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu phần mềm – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc”, HHPD hướng tới hoàn thiện các hạng mục công trình giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện nhằm đảm bảo năm 2018 khi các nhà đầu tư trong khu vực được giao đất sẽ có mặt bằng để xây dựng công trình và triển khai hoạt động.

Bên cạnh đó, HHPD dự kiến hoàn thành hạng mục giai đoạn 1, tổ chức chạy thử và đưa vào vận hành khai thác đối với dự án “Trung tâm thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm nội thất HHPD”.

Để thực hiện các mục tiêu đầu tư phát triển, bên cạnh vốn tự có của doanh nghiệp, HHPD sẽ thực hiện vay vốn từ các ngân hàng thương mại.

Tính đến ngày 30/6/2018, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của HHPD lên tới 200 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng tài sản (574 tỷ đồng).

Về cơ cấu nguồn vốn, số dư vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn và dài hạn) của HHPD tính đến cuối Quý 2/2018 chỉ có 30,9 tỷ đồng, chiếm 5,3% tổng tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu đạt 332,9 tỷ đồng. Ngoài ra, HHPD còn có khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tới 71,9 tỷ đồng.

Cơ cấu tài chính trên cho thấy, HHPD vẫn còn nhiều “dư địa” để thực hiện triển khai các dự án phát triển hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong tương lai./.