NovaGroup đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu NVL

VietTimes – Sau khi nhận chuyển nhượng gần 95 triệu cổ phiếu NVL từ vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn, NovaGroup tiếp tục đăng ký mua thêm 8 triệu cổ phiếu NVL để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty này.

CTCP NovaGroup (NovaGroup) vừa có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về giao dịch cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL).

Theo đó, NovaGroup đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 14/10 – 13/11/2022. Mục đích thực hiện giao dịch nhằm “tăng tỷ lệ sở hữu”.

Trước đó, vào ngày 3/10, NovaGroup đã hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 94,6 triệu cổ phiếu NVL từ vợ chồng nhà sáng nghiệp Novaland là đại gia Bùi Thành Nhơn và bà Cao Thị Ngọc Sương.

Sau giao dịch, NovaGroup nâng sở hữu cổ phiếu NVL từ 627,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 32,165%) lên 721,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 37,02%).

Nếu hoàn tất việc mua thêm 8 triệu cổ phiếu NVL, tỷ lệ sở hữu của NovaGroup ở Novaland sẽ tăng lên mức 37,43%, tương đương với 729,8 triệu cổ phiếu.

Cùng với NovaGroup, ông Bùi Cao Nhật Quân – con trai của ông Bùi Thành Nhơn – cũng đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 14/10 – 13/11/2022.

Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu NVL mà ông Quân nắm giữ sẽ tăng lên 83,2 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,269% vốn điều lệ Novaland.

NovaGroup cho biết, việc thay đổi cơ cấu sở hữu tại Novaland nằm trong tiến trình tái cấu trúc để đạt mô hình NovaGroup với hệ sinh thái gồm 8 tổng công ty thành viên: Novaland, Nova Service, Nova Consumer, Nova Tech, Nova Capital Partners, Nova Logistic, Nova Industry và Nova Finance.

Theo đó, ông Bùi Thành Nhơn và bà Cao Thị Ngọc Sương sẽ là cổ đông lớn sở hữu trực tiếp NovaGroup và là cổ đông lớn sở hữu gián tiếp Novaland thông qua NovaGroup theo hình thức thỏa thuận chuyển đổi cổ phiếu không qua chào bán công khai.

“Điều này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Novaland năm 2021 và không làm giảm tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết tại Novaland”, NovaGroup thông tin./.