Nhựa Bình Minh báo lãi kỷ lục trong năm 2022, có 1.300 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng

VietTimes – Nhựa Bình Minh báo cáo lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 đạt 696,2 tỉ đồng, cao gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi cao kỷ lục mà công ty từng ghi nhận từ khi thành lập đến nay.

CTCP Nhựa Bình Minh (Nhựa Bình Minh – Mã CK: BMP) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 với doanh thu thuần đạt 1.407,8 tỉ đồng, giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong kỳ cũng ghi nhận giảm 17,6% cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận gộp lại tăng 65,3% so với cùng kỳ, đạt 474,8 tỉ đồng, biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 20,2% lên 33,7%.

Trừ đi các khoản chi phí, Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, đạt 248,4 tỉ đồng.

Nhựa Bình Minh báo lãi kỷ lục trong năm 2022, có 1.300 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng ảnh 1

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Nhựa Bình Minh đạt 5.808,3 tỉ đồng, tăng 27,5% so với năm 2021. Trong khi đó, công ty báo lãi ròng năm 2022 đạt 696,2 tỉ đồng, cao gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi kỷ lục công ty từng ghi nhận từ khi công bố báo cáo tài chính đến nay.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.039,8 tỉ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền và tương đương tiền ở mức 326,9 tỉ đồng, tăng 89% so với đầu năm. Hàng tồn kho cuối kỳ giảm 8% so với đầu năm, ở mức 571,3 tỉ đồng.

Đáng chú ý, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn) đạt 996,6 tỉ đồng, chiếm 32,7% tổng tài sản của công ty. Ngoài ra, Nhựa Bình Minh cũng có 326,5 tỉ đồng tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng.

Như vậy, tính đến cuối năm 2022, Nhựa Bình Minh có tới 1.323,1 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng.

Về phía nguồn vốn, Nhựa Bình Minh ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính ở mức 55,1 tỉ đồng, giảm nhẹ 3,6% so với đầu năm, đều là những khoản vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 2.623,3 tỉ đồng, bao gồm 600,8 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/.