NHNN sẽ sớm đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đó là một trong những nhiệm vụ ưu tiên mà NHNN đề cập trong kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
NHNN sẽ sớm đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
NHNN sẽ sớm đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Theo đó, mục đích của kế hoạch trên nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của NHNN theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ban hành kèm Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước hết, NHNN sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách về thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt; Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ thực hiện chính sách phù hợp về phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận dịch vụ với chi phí hợp lý; Nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác; Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực chính phủ, dịch vụ hành chính công.

Ngoài ra, NHNN cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động thanh toán; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt; Tăng cường cơ chế phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Với các nhiệm vụ nêu trên, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc NHNN, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức trung gian thanh toán căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đề xuất điều chỉnh kịp thời./.