Nhập nguyên phụ liệu Úc thay Trung Quốc

 Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2014, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt 2,1 tỉ USD, tăng 30% (hơn 470 triệu USD) so với năm 2013.

Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt 2,1 tỉ USD, tăng 30% (hơn 470 triệu USD) so với năm 2013

Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt 2,1 tỉ USD, tăng 30% (hơn 470 triệu USD) so với năm 2013

Nhập khẩu từ Úc tăng mạnh đặc biệt đối với một số nhóm hàng là đầu vào cho sản xuất trước đây Việt Nam thường nhập khẩu từ Trung Quốc như chất dẻo nguyên liệu, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, khoáng sản… Nguyên nhân có thể doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu chú ý đến điều kiện về nguồn gốc nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Theo đó, nếu gia nhập TPP, Việt Nam sẽ tự làm các nguyên phụ liệu hoặc nhập từ các nước thành viên TPP. Ngoài ra, lúa mì tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Úc sang Việt Nam. Sữa và sản phẩm từ sữa cũng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh.

                                                                 Theo PLTPHCM