Nhân sự chủ chốt BHXH nhận bồi dưỡng không quá 3,9 triệu đồng/tháng

VietTimes -- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH).

Nhân sự chủ chốt BHXH nhận bồi dưỡng không quá 3,9 triệu đồng/tháng. Ngồn ảnh: Internet

Nhân sự chủ chốt BHXH nhận bồi dưỡng không quá 3,9 triệu đồng/tháng. Ngồn ảnh: Internet

Theo đó, nội dung chi cho Hội đồng quản lý BHXH gồm: Chi chế độ bồi dưỡng hàng tháng đối với các thành viên Hội đồng quản lý BHXH.

Trong đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 3.900.000 đồng, Ủy viên Hội đồng 3.250.000 đồng.

Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản lý BHXH có nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi chế độ công tác phí đối với các thành viên Hội đồng quản lý BHXH khi đi giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo phân công của Hội đồng quản lý BHXH: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Kinh phí thực hiện các nội dung trên do BHXH bảo đảm từ nguồn chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được giao hàng năm theo quy định của pháp luật.