Nghiên cứu kiến nghị về dự án cải tạo sông Đồng Nai

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết kiến nghị của Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam liên quan đến Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Một khúc sông Đồng Nai. Nguồn MyTour

Một khúc sông Đồng Nai. Nguồn MyTour

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam trong quá trình xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7509/VPCP-NN ngày 18/7/2017, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phát triển bền vững.

Theo đó, trên cơ sở kết quả đánh giá tác động của dự án (sau khi đã tiếp thu ý kiến của các Bộ) và các quy định pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến dự án theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sông Đồng Nai và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.

Cũng theo văn bản, Phó thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài nguyên - môi trường, Nông nghiêp - phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông - vận tải theo chức năng quản lý nhà nước được giao hướng dẫn, giám sát UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện dự án, bảo đảm đúng theo quy định pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giao thông thuỷ nội địa, quy hoạch và xây dựng đô thị...

Trước đó, Bộ Tài nguyên - môi trường đã thành lập Hội đồng thẩm định gồm các các đơn vị tư vấn, nhà khoa học, chuyên môn, quản lý để thực hiện nghiên cứu, đánh giá bổ sung, định lượng các tác động của dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai.

Qua đó, hội đồng thẩm định xác định dự án không gây tác động làm thay đổi dòng chảy; đề nghị giảm chiều rộng bờ kè sông đoạn xa nhất từ 100m xuống còn 98m, giảm diện tích dự án từ 7,7 hécta xuống còn 7,4 hécta.