Nam A Bank đặt mục tiêu lãi 2.600 tỉ đồng, tăng vốn lên 10.500 tỉ đồng trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã CK: NAB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023).

Theo đó, AGM 2023 của Nam A Bank đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh, niêm yết trên sàn HNX hoặc HOSE, mở rộng mạng lưới, chi nhánh tại nước ngoài.

Cụ thể, năm 2023, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.600 tỉ đồng, tăng 14,6% so với năm trước; tổng tài sản tăng 15,4% lên 205.000 tỉ đồng; huy động vốn đạt 155.000 tỉ đồng (tăng 12,8%), dư nợ cho vay đạt 132.000 tỉ đồng (tăng 10,4%).

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh, AGM 2023 của NAB cũng thông qua phương án phát hành 211,6 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ thêm 2.116 tỉ đồng, từ 8.464,3 tỉ đồng lên 10.580,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, đại hội đã thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn để mở rộng và phát triển kinh doanh.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, AGM 2023 của NAB tiếp tục thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành lên sàn HNX hoặc HOSE. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu đã được AGM 2022 thông qua, nhưng sau đó NAB đã chủ động hoãn nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường.

AGM 2023 của NAB cũng chấp thuận kế hoạch mở rộng mạng lưới, thị phần kinh doanh đa quốc gia, thành lập ngân hàng 100% vốn của NAB hoặc chi nhánh ngân hàng tại nước ngoài (dự kiến là khu vực Châu Á); tiếp tục tham gia việc tái cơ cấu các Quỹ Tín dụng Nhân dân.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NAB đạt gần 180.000 tỉ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 đạt 2.268 tỉ đồng, tăng hơn 26% so với năm 2021./.