Mỹ công nhận hệ thống kiểm tra cá da trơn ở Việt Nam

VietTimes – Cụ thể, Cục kiểm tra An toàn Thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ đã quyết định công nhận hệ thống kiểm tra cá da trơn ở Việt Nam tương đương với hệ thống hiện tại của Mỹ.
Ảnh: VGP
Ảnh: VGP

Thông tin này do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cung cấp. Theo đó, FSIS đã đề xuất với Văn phòng Đăng ký liên bang  đăng bản Dự thảo lấy ý kiến đề xuất công nhận Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu cá da trơn (cá thuộc bộ Siluriformes), trong đó chủ yếu là cá tra vào thị trường Mỹ.

Trung Quốc và Thái Lan là hai quốc gia khác cùng Việt Nam được FSIS đề xuất công nhận đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá và cá Siluriformes vào thị trường Mỹ.

Đề xuất của FSIS đã được đăng công khai và lấy ý kiến rộng rãi trong 30 ngày.

Trước đó, Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan đều đã gửi đầy đủ tài liệu cho FSIS nhằm đánh giá và công nhận quá trình kiểm soát hệ thống chất lượng tương đương và đủ điều kiện xuất khẩu cá Siluriformes sang Mỹ.

FSIS đã xem xét tài liệu, tiến hành kiểm tra thực địa tại các quốc gia này và đưa ra kết luận trong bản dự thảo hiện đang niêm yết công khai.

Nếu dự thảo được thông qua, Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan sẽ đủ điều kiện xuất khẩu cá Siluriformes sang Hoa Kỳ.