Mua khách sạn Kim Liên với giá 1.000 tỷ đồng, gấp 9 lần khởi điểm

Phiên đấu giá lô 52% cổ phần của Khách sạn Kim Liên đã kết thúc với mức giá cao nhất là 274.200 đồng/cp - tương ứng tổng giá trị phải bỏ ra là 1.000 tỷ đồng. Phiên đấu giá có 36 nhà đầu tư đăng ký mua, gồm 19 tổ chức và 16 cá nhân, lượng đặt mua gấp 36 lần chào bán. 
Khách sạn Kim Liên
Khách sạn Kim Liên

Sáng 22/12/2015, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Du lịch Kim Liên. Số cổ phần bán đấu giá là 3,6 triệu, tương đương với 52,4% vốn điều lệ của công ty.

Phiên đấu giá có 36 nhà đầu tư đăng ký mua,trong đó có 19 tổ chức và 16 cá nhân, số lượng cổ phần đăng ký mua gấp 36 lần chào bán. Giá khởi điểm là 30,600 đồng/cp, tương đương tổng giá trị khoảng gần 112 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phiên đấu giá đã diễn ra khá sôi động với các bước giá nhảy vọt. Khởi đầu nhà đầu tư bỏ giá thấp nhất là 46.000 đồng/cp, giá cao nhất là 102.000 đồng/cp (lệnh đặt lúc 8h53).

Đến khoảng 9h05 thì bước giá cao nhất là 102.000 đồng/cp đã bị phá vỡ bằng một lệnh mua của nhà đầu tư khác với giá cao nhất 274,200 đồng/cp tương đương tổng giá trị lô cổ phiếu này lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngoài SCIC, hiện công ty còn có các cổ đông lớn như Ngân hàng GPBank sở hữu 21,6%, Công ty Tài chính bưu điện PTFinace 6,7%, GP Invest chiếm 6,6%.

Công ty Du lịch Kim Liên chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Năm 2014, doanh thu của công ty đạt 127 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13,5 tỷ đồng. Hiện công ty đang quản lý trực tiếp khách sạn Kim Liên.

Theo Trí thức trẻ