MSB báo lãi ròng 2.640 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu giảm mạnh

VietTimes – 6 tháng đầu năm 2022, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của MSB chỉ là 55,6 tỉ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu tại ngày 30/6/2022 cũng giảm so với thời điểm đầu năm, về mức 1,5%.

MSB báo lãi ròng 2.640 tỉ đồng nửa đầu năm 2022

MSB báo lãi ròng 2.640 tỉ đồng nửa đầu năm 2022

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mã CK: MSB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.840,9 tỉ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 3.335,8 tỉ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 49% kế hoạch năm.

Trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, MSB báo lãi ròng 2.641,1 tỉ đồng 6 tháng đầu năm 2022, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý 2/2022, thu nhập lãi thuần của MSB đạt 2.059,7 tỉ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng này giảm tới 88% so với cùng kỳ, đạt 243,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của MSB đạt 315,2 tỉ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lãi 557,7 tỉ đồng (cùng kỳ năm ngoái báo lỗ 337,2 tỉ đồng).

Ở chiều hướng ngược lại, chi phí hoạt động trong quý 2/2022 của MSB ở mức 1.058,1 tỉ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. MSB còn được hoàn nhập dự phòng hơn 115 tỉ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ năm trước phải trích lập tới 241,2 tỉ đồng.

MSB báo lãi ròng 2.640 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu giảm mạnh ảnh 1

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của MSB đạt 195.057,3 tỉ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm. Trong đó, số dư cho vay khách hàng đạt 110.470,8 tỉ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm và tăng 22,3% so với thời điểm cuối quý 2/2021.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của MSB tại thời điểm cuối quý 2/2022 giảm từ 1,74% tại cuối năm 2021 về mức 1,5%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 84,2%, thấp hơn so với mức 95,3% ở thời điểm cuối năm 2021.

Về phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của MSB tại ngày 30/6/2022 đạt 98.326,3 tỉ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 34.592,7 tỉ đồng, chiếm 35,1% tổng tiền gửi.

Ngày 19/7 vừa qua, HĐQT MSB đã phê duyệt việc phát hành thêm 458,25 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%, đồng thời duyệt việc triển khai phương án phát hành 14,25 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động. Các thương vụ này có thể giúp MSB tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỉ đồng./.