Một cá nhân vừa bị phạt nặng vì mua bán “chui” cổ phiếu DPS và SVN

VietTimes – Ngày 26/10/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 990/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thanh Thùy Minh (địa chỉ: 164/27 đường số 20, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:
Một cá nhân vừa bị phạt nặng vì mua bán “chui” cổ phiếu DPS và SVN. (Ảnh: Internet)
Một cá nhân vừa bị phạt nặng vì mua bán “chui” cổ phiếu DPS và SVN. (Ảnh: Internet)

- Phạt tiền 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

- Phạt tiền 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 2 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Chi tiết giao dịch: Từ ngày 28/02/2017 đến ngày 16/3/2017, bà Nguyễn Thanh Thùy Minh đã thực hiện giao dịch mua 3.523.000 cổ phiếu và bán 300.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (mã chứng khoán: DPS), dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS liên tục thay đổi (tỷ lệ sở hữu trên 5% và trở thành cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đang hưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn). Từ ngày 9/3/2017 đến ngày 20/3/2017, bà Minh đã thực hiện giao dịch mua 1.556.800 cổ phiếu và bán 225.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Solavina (mã chứng khoán: SVN), dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SVN liên tục thay đổi (tỷ lệ sở hữu trên 5% và trở thành cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đang hưu hành của Công ty cổ phần Solavina).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2017.